1 lipca 2017 r. w Pałacu w Galinach odbyło się absolutorium pierwszych absolwentów bartoszyckiego Wydziału Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Poznaniu.

Wśród gości nie zabrakło przedstawiciela Służby Więziennej regionu, którą reprezentował st. chor. Paweł Tatałaj z Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Olsztynie. W słowach skierowanych do władz uczelni, ale przede wszystkim do studentów, podziękował za zaproszenie do udziału w tej uczelnianej uroczystości. Podkreśił:
"Cieszy nas fakt, że także inne środowiska, w tym przede wszystkim środowisko naukowe jak chociażby Wasza Uczelnia podejmuje się współpracy ze Służbą Więzienną w celu szukania odpowiedzi na nurtujące pytania i problemy współczesnego więziennictwa"

Udzielenie absolutorium jest aktem honorowym, funkcjonującym zwyczajowo w społeczności akademickiej. To moment wyjątkowy zarówno dla władz uczelni, kadry profesorskiej, jak i dla absolwentów oraz ich rodzin.

Tekst: mjr Jarosław Witek
Zdjęcia: dzięki uprzejmości WSB w Poznaniu


 

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej