29 sierpnia br. w świetlicy OISW w Olsztynie, z inicjatywy Dyrektora Okręgowego SW w Olsztynie ppłk Elżbiety Jankowskiej odbyło się spotkanie z przedstawicielami spółki Poczta Polska S.A.

W spotkaniu obok Dyrektora Okręgowego SW w Olsztynie uczestniczyli: Z-ca Dyrektora Aresztu Śledczego w Olsztynie mjr Beata Kierznowska, kierownik Oddziału Zewnętrznego mjr Radosław Steczkowski, specjalista OISW ds. penitencjarnych mjr Dariusz Ignasz, Rzecznik prasowy Dyrektora Okręgowego SW mjr Jarosław Witek oraz inspektor ds. zatrudnienia osadzonych por. Monika Kaczkowska. Pocztę Polską S.A. reprezentowali: Dyrektor Regionu Dystrybucji w Bydgoszczy Pani Aleksandra Bargiełowska-Antczak oraz Kierownik Węzła Ekspedycyjno-Rozdzielczego w Olsztynie Pan Tomasz Kopacki.
Od kilku miesięcy do węzła ekspedycyjno-rozdzielczego Poczty Polskiej S.A. przy ul. Partyzantów w Olsztynie kierowani są do pracy osadzeni, odbywający karę pozbawienia wolności w Oddziale Zewnętrznym Aresztu Śledczego w Olsztynie, w związku z tym tematami rozmów była współpraca w zakresie zatrudnienia skazanych, możliwości zwiększenia grupy skazanych pracujących na rzecz tego kontrahenta, rotacji pracowników oraz warunków pracy. W trakcie spotkania ustalono, że w celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia zdarzeń nadzwyczajnych, zostanie zwiększona liczba kontroli realizowanych przez funkcjonariuszy SW w miejscu pracy skazanych. Ponadto w najbliższym czasie kierownictwo jednostki zorganizuje specjalne szkolenie dla grupy pracowników Poczty Polskiej S.A. bezpośrednio nadzorujących pracę skazanych, pozwalające na  pogłębienie znajomości zagadnienia zatrudniania osadzonych, ich postaw i zachowań. Na zakończenie spotkania obie strony zadeklarowały wolę odbywania cyklicznych spotkań, które pozwolą na rozwój współpracy w zakresie zatrudnienia skazanych.

Tekst: por. Monika Kaczkowska
Zdjęcia: ppor. Dariusz Koszuba 

 

        

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej