1 sierpnia 2017 r. w Agencji Nieruchomości Rolnych / Oddział Terenowy w Olsztynie odbyło się spotkanie robocze Pani ppłk Elżbiety Jankowskiej Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Olsztynie z Dyrektorem ANR Panem Grzegorzem Kierozalskim.

Tematem przewodnim spotkania była inwestycja w postaci budowy nowej jednostki penitencjarnej w Działdowie. W trakcie spotkania został przekazany wniosek o oddanie nieruchomości położonej w obrębie miasta Działdowo w trwały zarząd na czas nieoznaczony na rzecz Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Olsztynie. Jest to kolejny krok na drodze do zrealizowania inwestycji - budowy nowego Zakładu Karnego w Działdowie. Przyszła jednostka penitencjarna w Działdowie docelowo ma pomieścić około 1000 skazanych.

Tekst: mjr Jarosław Witek
Zdjęcia: kpt. Marzena Sulewska

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej