Straż Więzienna była pierwszą formacją mundurową w Polsce, która oficjalnie przyjęła kobiety w swoje szeregi.

Już w Dekrecie Rady Ministrów o tymczasowych przepisach więziennych z 1919 r. Art. 3 jest mowa o „dozorcach i dozorczyniach", a Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 listopada 1935 r. o umundurowaniu i uzbrojeniu Straży Więziennej uwzględniało specjalne umundurowanie dla kobiet funkcjonariuszy. Inne formacje mundurowe dały możliwość służby kobietom dopiero kilka lat później.

Służba Więzienna
Obecnie każdego dnia w polskich zakładach karnych i aresztach śledczych trudną służbę pełni kilka tysięcy kobiet. W szeregach Służby Więziennej są aktualnie 5033 funkcjonariuszki, co stanowi 18% wszystkich funkcjonariuszy i 1458 kobiet pracowników cywilnych.
Kobiety obecne są we wszystkich działach Służby Więziennej, najwięcej wśród psychologów, wychowawców, terapeutów, personelu medycznego i w działach administracyjnych. W ostatnich latach coraz więcej kobiet pełni służbę w dziale ochrony i w dziale kwatermistrzowskim i to nie tylko w oddziałach przeznaczonych dla kobiet osadzonych w jednostkach penitencjarnych. Kobiety w mundurach możemy spotkać na wszystkich stanowiskach w Służbie Więziennej zaczynając od strażnika działu ochrony a kończąc na dyrektorze okręgowym - ppłk Elżbieta Jankowska Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Olsztynie.
Straż Graniczna
Procentowo kobiety mają największą przewagę w Straży Granicznej, gdzie stanowią ponad 32 proc. wszystkich funkcjonariuszy. Pod koniec 2016 r. w tej formacji pracowało ponad 3,6 tys. kobiet.
Straż Pożarna
Pod koniec 2016 r. w Państwowej Straży Pożarnej pracowało 1,2 tys. kobiet, podczas kiedy liczba wszystkich strażaków sięgała 30 tysięcy. Z danych MSWiA za marzec wynika, że mimo niewielkiej liczebności, blisko 200 kobiet w tej formacji było zatrudnionych na kierowniczych stanowiskach.
Policja
Na koniec 2016 r. pracowało w niej ponad 15,2 tys. kobiet, co stanowiło 18 proc. wszystkich funkcjonariuszy w tej formacji. Obecnie wiele kobiet zajmuje kluczowe stanowiska w służbach mundurowych podległych MSWiA. Pierwszą kobietą w korpusie generałów polskiej Policji została Irena Doroszkiewicz.
Wojsko Polskie
Pod koniec 2015 r. kobiety stanowiły niecałe 5 proc. pracowników służb zbrojnych. W wojsku znalazło zatrudnienie blisko 4,5 tys. kobiet, z czego ponad połowa pracowała na stanowiskach szeregowych. Pod koniec 2016 r. 2477 kobiet należało do korpusu szeregowego, 794 – do korpusu podoficerskiego, a 1213 – do korpusu oficerskiego.
Biuro Ochrony Rządu
W Biurze Ochrony Rządu pierwsze kobiety pojawiły się w latach 50-tych ubiegłego wieku. Początkowo powierzano im jedynie obowiązki administracyjne. Aktualnie kobiety stanowią 8,8 proc. ogółu funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu.
„Badania społeczne nad rolą kobiet w więziennictwie, przeprowadzone już kilkadziesiąt lat temu, wskazywały na to, że ich obecność w jednostkach penitencjarnych obniża poziom agresji więźniów i wpływa korzystnie na sposób komunikacji. Ponadto, kobiety wśród personelu więziennego to specyficznie kobiece pola zainteresowań i umiejętności oraz wrażliwość, a zakład karny jest odbierany jako miejsce bardziej przystępne”  – mjr T. Wacławek.

Szanowne Panie, Międzynarodowy Dzień Kobiet jest najlepszą okazją do złożenia Wam, naszym Koleżankom z pracy, życzeń wszelkiej pomyślności oraz spełnienia marzeń, również tych najbardziej osobistych. Na co dzień otrzymujecie od nas dowody sympatii, doświadczacie uznania dla wykonywanej przez Was pracy, jesteście powodem naszego zadowolenia ze współpracy w służbie… W Dniu Waszego Święta, Wam również życzymy satysfakcji z pracy z nami i niech Wasz profesjonalizm w wykonywaniu niełatwych obowiązków służbowych nadal będzie Waszą stałą cechą. Dziękujemy!

Tekst: mjr Jarosław Witek
Zdjęcia: Archiwum OISW

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej