Ppłk Elżbieta Jankowska - Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Olsztynie przy współudziale Marka Polańskiego Starosty Powiatu Iławskiego, wręczyła odznaczenia "Semper Paratus" funkcjonariuszom Zakładu Karnego w Iławie.

        26 kwietnia br., w sposób szczególnie uroczysty, podczas sesji Rady Powiatu Iławskiego funkcjonariusze Zakładu Karnego w Iławie otrzymali odznaczenia "Semper Paratus", nadane przez gen. Jacka Kitlińskiego - Dyrektora Generalnego Służby Więziennej:

1.      p. Edward Jasik — przewodniczący Zarządu Terenowego w Iławie NSZZiPW
2.      st. sierż. Paweł Dunajski — oddziałowy działu ochrony
3.      st. sierż. Robert Kasprowicz — starszy oddziałowy działu ochrony
4.      st. sierż. Krzysztof Krezymon — starszy referent działu kwatermistrzowskiego
5.      st. sierż. Rafał Ozirof— oddziałowy działu ochrony
6.      sierż. Tomasz Rodak — starszy strażnik działu ochrony
7.      st. kpr. Piotr Wiśniewski — starszy strażnik działu ochrony
8.      sierż. sztab. Mariusz Juńczyk – starszy oddziałowy działu ochrony (odznaczony w 2011 r. odznaką Semper Paratus)

        Przypomnijmy, to wymienieni wyżej "Ludzie wielkiego serca" w ciągu zaledwie 7 dni dokonali prawdziwej przemiany w domu, który wymagał gruntownego fachowego remontu. Funkcjonariusze pracowali tam praktycznie bez przerwy – gdy jedni realizowali swoje zadania służbowe w jednostce, inni w swoim wolnym czasie remontowali dom rodziny tragicznie zmarłego kolegi. I tak w kolejne dni oraz noce wyłaniały się efekty ich wytężonej i wymagającej wielu praktycznych umiejętności pracy, by ostatecznie po zakończonym remoncie móc przekazać budynek wdowie po ś.p. Piotrze. Mimo że tragicznie zmarły funkcjonariusz pracował w ZK w Iławie zaledwie pół roku, to zjednał sobie wielu kolegów. Wcześniej był żołnierzem, który dwukrotnie uczestniczył w misjach w Iraku. W społeczności Rudzienic dał się poznać, m.in. jako aktywny druh Ochotniczej Straży Pożarnej, co podkreślali strażacy z tej miejscowości pomagający przy pracach porządkowych po remoncie.

        Cała akcja pomocowa została zainicjowana i zorganizowana przez Przewodniczącego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa przy Zakładzie Karnym w Iławie Edwarda Jasika, który chciał w ten sposób pomóc rodzinie zmarłego funkcjonariusza. Pomoc potrzebującej rodzinie jest realizowana również obecnie, m.in. w postaci szerokiej akcji charytatywnej z okazji Świąt Wielkiej Nocy (ZK w Iławie, NSZZFiPW w Iławie, OISW w Olsztynie).

        W imieniu wszystkich funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej okręgu olsztyńskiego po raz kolejny wielkie słowa uznania i podziękowania za Wasze wielkie serca, Panowie!  Od teraz Kawalerowie "Semper Paratus"!

Tekst i zdjęcia: mjr Jarosław Witek

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej