6 czerwca 2017 r. w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie odbyła się uroczysta promocja na pierwszy stopień policyjny w korpusie oficerów młodszych Policji.

„To ważny dzień, to dzień który zapamiętacie na zawsze. Dziś dołączyliście do elitarnego grona oficerów polskiej Policji. To szansa, wielkie wyzwanie, ale także wielka satysfakcja z pełnienia służby, z niesienia pomocy innym. Jestem przekonany, że jako przełożeni będziecie stanowili przykład dla swoich podwładnych. Pamiętajcie o tym, że Waszą misją jest służba. Pamiętajcie o tym, co jest wyhaftowane na sztandarze Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie: Patria Et Lex – Ojczyzna i Prawo (…)  tymi słowy zwrócił się do zebranych, przede wszystkim, do nowo mianowanych oficerów Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Błaszczak.

W promocji oficerskiej wzięli udział Minister Spraw Wewnętrznych Mariusz Błaszczak,  Minister Jarosław Zieliński Sekretarz Stanu w MSWiA, Komendant Główny Policji oraz Jego Pierwszy Zastępca, Komendanci Wojewódzcy, Komendant CBŚP, komendanci szkół Policji, przedstawiciele kierownictwa służb mundurowych resortu spraw wewnętrznych i administracji oraz resortu obrony narodowej, administracji rządowej i samorządowej, duchowieństwa oraz instytucji współpracujących z naszą Szkołą.
Służbę Więzienną, w imieniu Dyrektora Generalnego Służby Więziennej gen. Jacka Kitlińskiego, reprezentowała ppłk Elżbieta Jankowska - Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Olsztynie. W uroczystości, ze strony Słuzby Więziennej naszego regionu, wzięli udział: Dyrektor Aresztu Śledczego w Szczytnie - mjr Jarosław Mierzejewski oraz Dyrektor Aresztu Śledczego w Olsztynie - por. Gaweł Gałdziński.

Po przeglądzie pododdziałów odegrano hymn państwowy i podniesiono flagę państwową na maszt. Następnie oddano cześć policjantom zamordowanym w Kalininie poprzez złożenie wiązanki kwiatów pod pomnikiem upamiętniającym ich śmierć.
W najważnieszym elemencie uroczystości - promocji oficerskiej uczestniczyło 168 absolwentów Uczelni - w tym 25 kobiet i 143 mężczyzn. Decyzją Prezydenta RP Pana Andrzeja Dudy na stopień podkomisarza zostało mianowanych 345 policjantów.

Tekst: mjr Jarosław Witek
Zdjęcia: Archiwum WSPol w Szczytnie 

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej