3 grudnia br., w ramach szerzenia idei Festiwalu IFF „Prison Movie” odbyły się kolejne pokazy filmów o tematyce penitencjarnej dla społeczności akademickiej, tym razem OSW w Olsztynie.

W spotkaniu w Olsztyńskiej Szkole Wyższej im. Józefa Rusieckiego ze strony OISW w Olsztynie uczestniczył Rzecznik prasowy - mjr Jarosław Witek, który jednocześnie był moderatorem spotkania ze studentami oraz dokonał wyboru filmów do pokazu.

Olsztyńską Szkołę Wyższą reprezentowali: Rektor Olsztyńskiej Szkoły Wyższej dr Adam Marzewski, Dziekan Wydziału Nauk Humanistyczno-Społecznych - dr Mariusz Wawrzyniak oraz inni wykładowcy ze studentami.

Z prezentacją wybranych i odpowiednio dobranych pod względem, przede wszystkim, walorów resocjalizacyjnych filmów zgłoszonych na Olsztyński Festiwal docieramy do różnych środowisk na ich zdecydowane zaproszenie i zapotrzebowanie. To już piąty raz gościmy w OSW w Olsztynie, gdzie zainteresowanie, zaciekawienie i wrażenia po projekcji wybranych filmów o tematyce penitencjarnej zgłoszonych do V Edycji Festiwalu wskazują na wrażliwość studentów i ich znajomość realiów więziennych. W ramach tegorocznych imprez towarzyszących Festiwalowi przewidziane są również pokazy filmowe, m.in. dla skazanych z jednostek penitencjarnych podległych OISW w Olsztynie, dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Wychowanków Domu Poprawczego czy też dla uczniów klas mundurowych regionu olsztyńskiego. Dotychczas w kolejnych pięciu edycjach na Festiwal „Prison Movie” wpłynęło 101 filmów z kraju i z zagranicy.
"Cieszy nas, społeczność studencką OSW w Olsztynie, że i do nas dociera taka forma pokazów filmowych. Mamy nadzieję, że kolejna szósta już edycja przyniesie równie wspaniałe obrazy filmowe o tematyce penitencjarnej" - wypowiedź studentki kierunku: Edukacja dla bezpieczeństwa.

Tekst i zdjęcia: mjr Jarosław Witek

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej