10 listopada br. w Okręgowym Inspektoracie Służby Więziennej w Olsztynie odbyła się uroczystość z okazji Narodowego Święta Niepodległości.

Narodowe Święto Niepodległości jest okazją do nadania odznaczeń i wręczenia awansów funkcjonariuszom i pracownikom Służby Więziennej. W trakcie uroczystej odprawy służbowej Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Olsztynie ppłk Elżbieta Jankowska wręczyła funkcjonariuszom OISW w Olsztynie odznaczenia i awanse nadane z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Łącznie w jednostkach podległych OISW w Olsztynie awansowano: 69 oficerów, 18 chorążych oraz 199 podoficerów Służby Więziennej. Nadano także łącznie 27 odznak "Za zasługi w pracy penitencjarnej" - 8 srebrnych oraz 19 brązowych.

Tekst i zdjęcia: mjr Jarosław Witek
 

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej