4-6 października 2017r. na terenie ZK w Krzywańcu odbyła się narada instruktażowo-szkoleniowa dla funkcjonariuszy okręgu olsztyńskiego z jednostek biorących udział w realizacji rządowego programu „Praca dla więźniów”.

Program ten zakłada budowę trzech hal produkcyjnych w okręgu olsztyńskim: w Zakładzie Karnym w Iławie, Zakładzie Karnym w Kamińsku oraz na terenie Aresztu Śledczego w Olsztynie (OZ Olsztyn).

W Zakładzie Karnym w Krzywańcu 2 czerwca 2016 roku otwarto jako jedną z pierwszych w kraju halę produkcyjną, gdzie obecnie kontrahent zewnętrzny zatrudnia blisko 150 osadzonych przy produkcji mebli tapicerowanych. Cały zakład produkcyjny zajmuje powierzchnię około 1,5 hektara, natomiast powierzchnia użytkowa samej hali to prawie 7700 m2.

Program narady instruktażowo-szkoleniowej obejmował następujące aspekty:

- zapoznanie się ze specyfiką i architekturą hali produkcyjnej znajdującej się na terenie Zakładu Karnego w Krzywańcu,

  • analizę inwestycji jaką jest budowa hali produkcyjnej na poszczególnych etapach, od projektu po odbiory końcowe,
  • procedurę zatrudniania osadzonych – przygotowanie umowy o zatrudnienie, kwalifikowanie do zatrudnienia,
  • współpracę z kontrahentem w zakresie kierowania do zatrudnienia – główne problemy,
  • zabezpieczenia techniczo ochronne związane z funkcjonowaniem hali produkcyjnej.

Rządowy program „Pracy dla więźniów” to kompleksowy program, który pozwala na stworzenie nowych miejsc pracy i zatrudnienie skazanych odbywających karę pozbawienia wolności w warunkach zakładu karnego typu zamkniętego.

Dyrekcja jednostki oraz funkcjonariusze bezpośrednio zaangażowani w realizację zadań począwszy od budowy hali po zatrudnienie osadzonych, bardzo chętnie dzielili się swoimi doświadczeniami
i praktyczną wiedzą w tym zakresie, z których z pewnością skorzystamy w trakcie realizacji inwestycji w naszych jednostkach.

Dyrekcji Zakładu Karnego w Krzywańcu i naszym kolegom funkcjonariuszom serdecznie dziękujemy !

Tekst i zdjęcia: por. Monika Kaczkowska

 

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej