W Okręgowym Inspektoracie Służby Więziennej w Olsztynie radzono o warunkowym przedterminowym zwolnieniu i Systemie Dozoru Elektronicznego.

19 stycznia 2017 roku w świetlicy Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Olsztynie odbyło się spotkanie z udziałem Przewodniczącego III Wydziału Penitencjarnego Sądu Okręgowego w Olsztynie SSO Leszka Motyki, Przewodniczącego III Wydziału Penitencjarnego Sądu Okręgowego w Elblągu  SSO Wojciecha Kurkiewicza, SSO Cecylii Kotficy, Prokuratora Sądu Okręgowego w Olsztynie Andrzeja Chechłowskiego i Prokuratora Sądu Okręgowego w Elblągu Ryszarda Maziuka. W spotkaniu uczestniczyli: Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Olsztynie, dyrektorzy aresztów śledczych i zakładów karnych okręgu olsztyńskiego, specjaliści do spraw penitencjarnych i ewidencyjnych Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Olsztynie. Tematyką spotkania było udzielanie osobom pozbawionym wolności warunkowych przedterminowych zwolnień, a także kierowanie do odbywania kary w Systemie Dozoru Elektronicznego. Uczestnicy spotkania mieli możliwość wymiany spostrzeżeń, które mogą pomóc w trakcie pracy penitencjarnej.  Tematem dyskusji była również kwestia skuteczności działań administracji jednostek penitencjarnych w zakresie wnioskowania o kierowanie osadzonych do odbywania kary w warunkach Systemu Dozoru Elektronicznego. Dotychczasowa współpraca została pozytywnie oceniona zarówno przez Dyrektora Okręgowego SW w Olsztynie płk. Andrzeja Bartkiewicza, jak również przez przedstawicieli sądów penitencjarnych i prokuratur okręgowych. W czasie spotkania Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Olsztynie przedstawił oraz omówił bieżący stan realizacji w jednostkach okręgu olsztyńskiego Rządowego Programu Pracy Więźniów, wskazując w szczególności na działania jakie podejmują jednostki, w których mają powstać hale produkcyjne. 

Tekst: mjr Dariusz Ignasz
Zdjęcia: kpt. Piotr Rutkiewicz 

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej