14 września br. przedstawiciele Służby Więziennej, na zaproszenie Komendanta Wojewódzkiego OHP Dariusza Rudnika, uczestniczyli w uroczystym otwarciu nowej siedziby Warmińsko-Mazurskiej Wojewódzkiej Komendy OHP.

W uroczystości więzili udział między innymi: Komendant Główny OHP Marek Surmacz oraz Z-ca Komendanta Głównego Wojciech Szewczyk, Wojewoda Warmińsko-Mazurski Artur Chojecki i Wicewojewoda Sławomir Sadowski. Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Olsztynie reprezentowały: inspektor ds. zatrudnienia i BHP OISW w Olsztynie por. Monika Kaczkowska oraz młodszy wychowawca działu penitencjarnego Aresztu Śledczego w Olsztynie ppor. Beata Dubczakowska.
Po uroczystym otwarciu nowej siedziby, odbyło się posiedzenie Warmińsko-Mazurskiej Rady Programowej Ochotniczych Hufców Pracy. Temat wiodący spotkania dotyczył „Kierunków rozwoju Ochotniczych Hufców Pracy na Warmii i Mazurach”. Głównym celem spotkania była dyskusja nad planowanymi przez Ochotnicze Hufce Pracy kierunkami rozwoju wychodzącymi naprzeciw potrzebom młodych ludzi z regionu Warmii i Mazur. Nowa siedziba to większe możliwości wsparcia młodych ludzi z Olsztyna i regionu.
Jednostki penitencjarne okręgu olsztyńskiego od lat współpracują z Wojewódzką Komendą OHP, korzystają z pomocy specjalistów, tj. doradców zawodowych Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej OHP oraz pośredników pracy OHP, którzy prowadzą zajęcia z zakresu aktywizacji i informacji zawodowej skierowanej przede wszystkim dla osadzonych w wieku do 25 roku życia. W Oddziale Zewnętrznym Aresztu Śledczego w Olsztynie cyklicznie realizowany jest program readaptacji skazanych „Doradztwo i informacja zawodowa”, który w latach 2016 i 2017 ukończyło 37 skazanych.  Ponadto Areszt śledczy w Olsztynie w latach 2015-2017 przy współpracy z Komendą OHP zorganizował łącznie pięć kursów w zawodach: technolog robót wykończeniowych, operator wózka jezdniowego, spawacz metodą TIG i MAS oraz dwa szkolenia zawodowe pn. elektryk z uprawnieniami SEP do 1 kv a także kurs pierwszej pomocy przedmedycznej. W szkoleniach tych wzięło udział 66 osadzonych.
To jednak nie wszystkie wspólne inicjatywy, które realizuje Areszt Śledczy w Olsztynie w porozumieniu z Wojewódzką Komendą OHP. Areszt od lat jest członkiem Warmińsko–Mazurskiego Paktu na Rzecz Rozwoju Poradnictwa Zawodowego i współorganizuje inicjatywy w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery Zawodowej na Warmii i Mazurach. Ponadto od 6 czerwca 2016 roku Wojewódzka Komenda OHP jest członkiem Zespołu ds. readaptacji społecznej osób skazanych, objętych działaniami w trybie art. 164§1 Kkw, w którego skład wchodzą przedstawiciele instytucji świadczących pomoc i wsparcie na terenie miasta Olsztyna i w jego okolicach współpracujące z Okręgowym Inspektoratem Służby Więziennej w Olsztynie.

Tekst: por. Monika Kaczkowska, ppor. Beata Dubczakowska
Zdjęcia: ppor. Beata Dubczakowska

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej