"Nasza Krew – Nasza Ojczyzna” to hasło corocznej Ogólnopolskiej Akcji Honorowego Oddawania Krwi służb mundurowych dla uczczenia Narodowego Święta Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej.

       6 grudnia br. funkcjonariusze i pracownicy Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Olsztynie i Aresztu Śledczego w Olsztynie oddali honorowo krew na potrzeby rezerwy banku krwi RCKiK w Olsztynie. Wielu z nas to honorowi dawcy krwi, a reprezentująca Inspektorat w tym dniu grupa funkcjonariuszy (pracownik sekretariatu, Przewodniczący NSZZFiPW oraz specjaliści) to pierwszy etap tej akcji.
       Funkcjonariuszki i funkcjonariusze Służby Więziennej okręgu olsztyńskiego od wielu już lat stanowią znaczącą, stałą i regularną liczbę krwiodawców regionu Warmii i Mazur. Wśród nich nie brakuje honorowych dawców krwi: którzy kilka raz w roku odwiedzają Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie i innych miastach regionu. Na obecną chwilę w jednostkach penitencjarnych okręgu olsztyńskiego funkcjonują dwa koła honorowych dawców krwi: w ZK w Iławie oraz w Areszcie Śledczym w Działdowie a we wszystkich zakładach 132 osoby to honorowi dawcy. Liczba ta stale rośnie… Wzrasta także liczba przekonanych do rejestrowania się w banku dawców szpiku kostnego.
        Dziękujemy wszystkim krwiodawcom i zachęcamy innych do tej nieszkodliwej zdrowotnie a społecznie bardzo potrzebnej akcji. Krwiodawstwo w Polsce ma charakter honorowy, co oznacza, że poza ściśle określonymi wyjątkami opiera się na zasadzie dobrowolnego i bezpłatnego oddawania krwi. Jednak, aby zachęcić niezdecydowanych do udziału w tego typu akcjach, przypomnijmy:
Oddając systematycznie krew, krwiodawca badany jest każdorazowo przez lekarza, który w razie stwierdzenia istotnych odchyleń od stanu prawidłowego może skierować go do właściwej placówki służby zdrowia w celu objęcia dalszą opieką i leczeniem. W wielu przypadkach udaje się dzięki temu wcześnie rozpoznać, np. chorobę nadciśnieniową, będącą plagą wielu współczesnych społeczeństw, a przebiegającą długo w sposób bezobjawowy. Już wypełniając kwestionariusz dawca może uświadomić sobie sytuacje zagrożenia dla własnego zdrowia i zwrócić na nie uwagę lekarza.

Tekst i zdjęcia: mjr Jarosław Witek

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej