7 września br. w Areszcie Śledczym w Olsztynie odbyło się kolejne czytanie w ramach ogólnopolskiej akcji "Narodowe Czytanie 2019"

"Narodowe Czytanie" - aresztowe wydanie...
7 września br. w Areszcie Śledczym w Olsztynie odbyła się kolejna edycja akcji "Narodowego Czytania", edycja o tyle ciekawa, bo za więziennym murem... z twórczym udziałem osadzonych... pod fachowym okiem malarki Magdaleny Dudzik... Novum tegorocznej edycji było "ilustrowanie czytanych treści" przez uczestników spotkania - efekty na załączonych zdjęciach. Oprócz wymiernych efektów spotkania w postaci wykonanych obrazów, ważną wartością dodaną był element resocjalizacyjny. Skazani, którzy początkowo z trudem stawiali pierwsze pociągnięcia pędzla na płótnie, chwalili sobie tego rodzaju zajęcia. 

Akcja "Narodowe Czytanie" organizowana jest przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej od 2012 roku. Została zainicjowana wspólną lekturą "Pana Tadeusza" Adama Mickiewicza. W 2013 roku w całej Polsce odbyło się czytanie dzieł Aleksandra Fredry, a podczas następnych edycji przeczytano kolejno: "Trylogię" Henryka Sienkiewicza, "Lalkę" Bolesława Prusa, "Quo Vadis" Henryka Sienkiewicza, "Wesele" Stanisława Wyspiańskiego, "Przedwiośnie" Stefana Żeromskiego.

Narodowe Czytanie 2019:
"Dobra pani" Eliza Orzeszkowa; "Dym" Maria Konopnicka; "Katarynka" Bolesław Prus; "Mój ojciec wstępuje do strażaków" (ze zbioru: "Sanatorium pod Klepsydrą") Bruno Schulz, "Orka" Władysław Stanisław Reymont, "Rozdzióbią nas kruki, wrony…" Stefan Żeromski, "Sachem" Henryk Sienkiewicz, "Sawa" (z cyklu: "Pamiątki Soplicy") Henryk Rzewuski.

Tekst: mjr Jarosław Witek
Zdjęcia: ppor. Justyna Jachacy - Majewska

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej