4 lipca br. w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie podpisano list intencyjny w sprawie współpracy w zakresie przygotowania i realizacji inwestycji mającej na celu budowę nowej jednostki penitencjarnej na terenie miasta Działdowo.

List intencyjny został zawarty pomiędzy: Wojewodą Warmińsko–Mazurskim Arturem Chojeckim, Dyrektorem Okręgowym Służby Więziennej w Olsztynie ppłk Elżbietą Jankowską, Dyrektorem Oddziału Terenowego Agencji Nieruchomości Rolnych w Olsztynie Grzegorzem Kierozalskim, Starostą Powiatu Działdowskiego Marianem Janickim, Burmistrzem Miasta Działdowo Grzegorzem Mrowińskim oraz Dyrektorem Aresztu Śledczego w Działdowie mjr. Markiem Bartnickim zwanymi łącznie stronami listu intencyjnego.

Realizacja inwestycji, budowy zakładu karnego na 800 do 1000 miejsc osadzenia dla skazanych, na powierzchni łącznej 16 ha stworzy warunki do prawidłowego i optymalnego wykonywania przez Służbę Więzienną jej ustawowych zadań oraz istotnie poprawi skuteczność jej działań, co w konsekwencji wpłynie na wzrost zapewnienia bezpieczeństwa państwa i obywateli. Budowa nowej jednostki penitencjarnej wpłynie na poprawę warunków pełnienia służby przez funkcjonariuszy Służby Więziennej i pracowników cywilnych więziennictwa. Dlatego też, mając na względzie powyższe Wojewoda Warmińsko - Mazurski, Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Olsztynie, Dyrektor Oddziału Terenowego Agencji Nieruchomości Rolnych w Olsztynie, Starosta Powiatu Działdowskiego, Burmistrz Miasta Działdowo oraz Dyrektor Aresztu Śledczego w Działdowie uznają, że niezbędne jest podjęcie wspólnych działań w zakresie przygotowania i realizacji inwestycji, tj. budowy nowej jednostki penitencjarnej na terenie miasta Działdowo.
Wszyscy sygnatariusze listu intencyjnego zgodnie podkreślili, że budowa nowego tak dużego zakładu karnego w Działdowie wpłynie zdecydowanie na wzrost miejsc zatrudnienia oraz na kondycję firm świadczących w przyszłości usługi na rzecz zakładu karnego. Ponadto, w planach na terenie przyszłego zakładu karnego jest również budowa trzech hal produkcyjnych, w których znajdą zatrudnienie skazani z tego zakładu.
Budowa nowego zakładu karnego w Działdowie jest możliwa dzięki rządowemu "Programowi modernizacji Służby Więziennej w latach 2017-2020".
Uroczystość podpisania listu intencyjnego w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie szeroko relacjonowały lokalne media (telewizja, radio, prasa, internet)

Tekst i zdjęcia: mjr Jarosław Witek
 

https://olsztyn.tvp.pl/33088411/4717-godz-1830   

 

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej