30 sierpnia br. w Działdowie nastąpiło oficjalne oddanie w trwały zarząd działki pod budowę nowego zakładu karnego.

      W Areszcie Śledczym w Działdowie nastąpiło oddanie w trwały zarząd Okręgowemu Inspektoratowi Służby Więziennej w Olsztynie działki o pow. blisko 16 ha położonej przy ulicy Przemysłowej. W uroczystym przekazaniu, ze strony Agencji Nieruchomości Rolnych uczestniczył Pan Jan Nawrocki a ze strony Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Olsztynie ppłk Elżbieta Jankowska - Dyrektor Okręgowy SW w Olsztynie. Na tę okoliczność został spisany stosowny protokół zdawczo-odbiorczy z przekazania ww. nieruchomości. Nie obyło się także bez wizyty wszystkich zainteresowanych na przedmiotowej działce, na której w niedługiej przyszłości powstanie nowy zakład karny o pojemności na około 1000 osadzonych. 
Od początku, całej inwestycji wtóruje Urząd Miasta Działdowa - stąd też zainteresowanie i obecność podczas przekazywania działki Zastępcy Burmistrza Działdowa Pana Andrzeja Wiśniewskiego.

Tekst i zdjęcia: mjr Jarosław Witek

 

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej