W czwartek 5 października 2017 r. w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie odbyła się Inauguracja Roku Akademickiego 2017/2018. Służbę Więzienną na uroczystości reprezentował mjr Jarosław Witek - Rzecznik prasowy Dyrektora Okręgowego SW w Olsztynie.

Przed rozpoczęciem inauguracji Jarosław Zieliński – Sekretarz Stanu w MSWiA, Tomasz Zdzikot – Podsekretarz Stanu w MSWiA,  Sławomir Sadowski - Wicewojewoda Warmińsko-Mazurski, nadinsp. Jarosław Szymczyk – Komendant Główny Policji, insp. Marek Fałdowski – Komendant-Rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz przedstawiciele duchowieństwa oddali cześć Policjantom zamordowanym w Kalininie poprzez złożenie wiązanki kwiatów pod pomnikiem upamiętniającym ich śmierć.

Inauguracja roku akademickiego 2017/2018 jest szczególna, rozpoczyna bowiem nowy etap w rozwoju Uczelni. Na Wydziale Bezpieczeństwa Wewnętrznego Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie uruchomiony został nowy kierunek studiów Informatyka o specjalności Informatyka w bezpieczeństwie, ponadto planowane jest uruchomienie innowacyjnego kierunku studiów podyplomowych pn. Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa na poziomie strategicznym funkcjonowania służb resortu spraw wewnętrznych, skierowanych do organów administracji rządowej i samorządowej. W planach jest także uruchomienie nowego kierunku studiów w WSPol w Szczytnie pn. Cyberbezpieczeństwo o specjalności forensic o profilu praktycznym. Studia będą prowadzone na poziomie studiów drugiego stopnia w formie stacjonarnej i niestacjonarnej.
Od 1 października 2017 r. zmieniła się także struktura Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Dawny Wydział Administracji WSPol zastąpił Policyjny Wydział Nauk Stosowanych Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, na którym planowane jest uruchomienie studiów podyplomowych Master of Business Administration (MBA). Dodatkowo, zaplanowano uruchomienie studiów drugiego stopnia o profilu praktycznym na kierunku Kryminologia o specjalności kontrola przestępczości.

Po przemówieniach nastąpił najważniejszy punkt uroczystości – Immatrykulacja. Wyróżnieni studenci I roku, po złożeniu roty ślubowania na sztandar Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, otrzymali z rąk Sekretarza Stanu w MSWiA oraz  Komendanta-Rektora WSPol listy gratulacyjne.

Tekst: mjr Jarosław Witek
Zdjęcia: WSPol Szczytno

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej