12 maja br. odbyła się II Olsztyńska Konferencja Penitencjarna pt. „Cele wykonywania kary izolacyjnej”.

"Praca dla więźniów” była jednym z tematów II Olsztyńskiej Konferencji Penitencjarnej pt. „Cele wykonywania kary izolacyjnej”. Konferencja zorganizowana została przez Katedrę Prawa Międzynarodowego Publicznego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie oraz Koło Naukowe Międzynarodowej Polityki Penitencjarnej. Podczas konferencji przedstawiciel Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Olsztynie mjr Dariusz Ignasz przedstawił uczestnikom spotkania założenia, oczekiwania i osiągnięte na tę chwilę efekty rządowego programu „Praca dla więźniów”. Kpt. Robert Karabin omówił aspekt współpracy społeczeństwa przy wykonywaniu kary pozbawienia wolności na przykładzie działań podejmowanych w ZK w Barczewie. Wśród wielu prelegentów wystąpił, m.in. były minister sprawiedliwości prof. Zbigniew Ćwiąkalski z Uniwersytetu Jagiellońskiego w wykładzie pt. "Długoterminowa kara pozbawienia wolności w polskim Kodeksie karnym". Wśród wielu płaszczyzn do dyskusji poruszonych podczas II Olsztyńskiej Konferencji Penitencjarnej, wymieńmy chociażby "Polski model wykonywania kary pozbawienia wolności wobec kobiet" dr. Jerzego Czołgoszewskiego z UWM w Olsztynie czy chociażby "Cele represji karnej i problemy z ich realizacją w rosyjskim prawie karnym" dr. Antona Lyutynskiego.
 

Tekst: mjr Jarosław Witek
Zdjęcia: st. chor. Paweł Tatałaj

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej