26 października br., już po raz piąty, w Olsztynie odbyła się Gala Finałowa konkursowego przeglądu twórczości filmowej o tematyce penitencjarnej International Film Festival in Olsztyn "Prison Movie".

Patronat honorowy nad Festiwalem sprawują: Dyrektor Generalny Służby Więziennej gen. Jacek Kitliński, Wojewoda Warmińsko-Mazurski Artur Chojecki, Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustaw Marek Brzezin oraz Prezydent Olsztyna Piotr Grzymowicz.

Gala Finałowa Festiwalu odbyła się w Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej w Olsztynie nadzwyczaj uroczyście, jak przystało na piątą Jubileuszową Edycję Festiwalu. Swoją obecnością zaszczycili nas: Wicewojewoda Warmińsko-Mazurski Sławomir Sadowski - fundator nagrody rzeczowej Grand Prix Festiwalu w kategorii Produkcja amatorska, Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustaw Marek Brzezin oraz Wicemarszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Wioletta Śląska - Zyśk, fundatorzy nagrody rzeczowej Grand Prix Festiwalu w kategorii Produkcja profesjonalna; w imieniu Prezydenta Olsztyna, fundatora nagrody za najlepszy film zagraniczny, Dyrektor Biura Promocji Urzędu Miasta Olsztyna Krzysztof Otoliński oraz w imieniu Dyrektora Generalnego Służby Więziennej gen. Jacka Kitlińskiego: mjr Elżbieta Krakowska Rzecznik Prasowy Dyrektora Generalnego, fundator nagrody rzeczowej za unikalne walory resocjalizacyjne. Ponadto swoją obecnością rangę Festiwalu podkreślili również: Dyrektor Zakładu Karnego w Rzeszowie - Załężu SW ppłk Robert Kogut, Redaktor Naczelna "Forum Penitencjarnego" Małgorzata Nowotny, komendanci i dyrektorzy „zaprzyjaźnionych” służb mundurowych, sądów, prokuratur, instytucji biorących udział w procesie resocjalizacji naszych podopiecznych a także wielu innych placówek samorządowych i oświatowych. W tym roku, tak jak i w poprzednich latach, znaczną część publiczności stanowili studenci kierunków resocjalizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego i Olsztyńskiej Szkoły Wyższej im. Józefa Rusieckiego a także uczniowie klas mundurowych z naszego regionu. Skazanych reprezentowała grupa kilku osadzonych z Aresztu Śledczego w Olsztynie i Zakładu Karnego w Barczewie. W trakcie uroczystości trwającej trzy godziny, twórcy filmowi oraz zaproszeni goście mogli obejrzeć nagrodzone filmy nadesłane z Polski i z zagranicy. Nagrodę w kategorii filmu zagranicznego osobiście odbierał twórca z Finlandii Panu Suuronen.Gościem honorowym tegorocznej edycji Festiwalu był znany polski reżyser Radosław Piwowarski. Prezentacji kariery zawodowej reżysera dokonała dr hab. Mariola Marczak – Kierownik Zakładu Filmu i Nowych Mediów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Wywiad z gościem Festiwalu przeprowadził Pan Bogumił Osiński - wieloletni Dyrektor TVP/Oddział w Olsztynie i Gdańsku. Miłym zaskoczeniem dla reżysera była obecność na Gali Finałowej jednej z najmłodszych aktorek z serialu "Stacyjka" Julii Wójcik - serial kręcony był w latach 2003/2004 w Jezioranach.
Podczas przerwy, w kuluarach toczyły się żywe dyskusje na temat zaprezentowanych filmów jak również na temat przebiegu Gali Finałowej V IFF „Prison Movie”. Wszyscy podkreślali coraz wyższy poziom prowadzenia i przebiegu Gali Finałowej. Ze strony włodarzy regionu, po raz kolejny, padły słowa zapewnienia o jeszcze większym zaangażowaniu w organizację i przebieg kolejnych edycji Festiwalu "Prison Movie". Po przerwie, podczas wręczania laureatom statuetek „Dobrego Łotra” i nagród rzeczowych, artystyczny wysoki poziom uroczystości zagwarantował występ Trio muzyków Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej w Olsztynie w składzie: Agnieszka Zwolska - obój, Agnieszka Panasiuk – fortepian, Paweł Panasiuk - wiolonczela.
Do piątej edycji Festiwalu “Prison Movie” w Olsztynie zostało nadesłanych 21 filmów: z Polski, Finlandii i Serbii. Olsztyński przegląd twórczości filmowej o tematyce penitencjarnej nie narzucał ograniczeń czasowych dla nadsyłanych produkcji, stąd też wśród ocenianych znajdują się filmy o różnej długości trwania, od 3’ do 60’. Już same tytuły przyciągają uwagę: “Moja wina”, “Demon””, “Wystawa Sztuka Wolności Freestyle”, “Powroty”, “W oczekiwaniu”, „Służba Więzienna. Inne oblicze”, "Auschwitz: Historia - Edukacja obywatelska", "Dojazd", "Teatr uczy jak żyć", "Świat Sprawiedliwych".  Do tej edycji Festiwalu napłynęło prawie tyle samo filmów zrealizowanych przez ludzi profesjonalnie zajmujących się tą dziedziną sztuki co filmów amatorskich. Są też filmy zrealizowane przez ludzi znających zagadnienia penitencjarne “od środka” (wychowawcy penitencjarni, psychologowie, skazani) czy też innych “fascynatów tworzywa filmowego”.
Podsumowania i zakończenia Gali Finałowej V International Film Festival in Olsztyn "Prison Movie" dokonała ppłk Elżbieta Jankowska - Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Olsztynie.

Laureaci V International Film Festival in Olsztyn „Prison Movie”

- Nagroda Główna Festiwalu w kategorii Produkcja profesjonalna: Joanna Kondrat, Dariusz Łukawski "Niebieski film”

- Nagroda Główna Festiwalu w kategorii Produkcja amatorska: Mirosław Kieliszewski "Powroty”

- Nagroda za walory resocjalizacyjne: Maciej Słysz "Świat Sprawiedliwych”

- Nagroda w kategorii Najlepszy film zagraniczny: Panu Suuronen "Summer Guard" (Finlandia)

- Nagroda specjalna Festiwalu: Tomasz Seroczyński "Auschwitz: Historia - Edukacja obywatelska"

- Nagroda za muzykę lub opracowanie muzyczne: Andrzej Koryśko muzyka do teledysku „W oczekiwaniu”

- Wyróżnienie: Mariusz Jastrzębski, Robert Wnukowski "Służba Więzienna. Inne oblicze"

- Wyróżnienie: Joanna Wierzbicka-Rusiecka "Krwawa Iława"

- Wyróżnienie: Bajorson "Wystawa Sztuka Wolności Freestyle"

Patronat medialny nad Festiwalem sprawowali: TVP Olsztyn, Radio Olsztyn, „Forum Penitencjarne” "Gazeta Olsztyńska" "Nasz Olsztyniak"

Dziękujemy i zapraszamy do udziału w kolejnej edycji Festiwalu.

Tekst: mjr Jarosław Witek
Zdjęcia: st. sierż. Tomasz Szramka
 

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej