25 października br., już po raz szósty, w Olsztynie odbyła się Gala Finałowa konkursowego przeglądu twórczości filmowej o tematyce penitencjarnej International Film Festival in Olsztyn "Prison Movie".

Patronat honorowy nad Festiwalem od początku jego istnienia sprawują: Dyrektor Generalny Służby Więziennej, Wojewoda Warmińsko-Mazurski, Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz Prezydent Olsztyna.

Gala Finałowa

Gala Finałowa Festiwalu odbyła się w Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej w Olsztynie nadzwyczaj uroczyście, jak przystało na Galę Festiwalu, który został wpisany w Ogólnopolski Harmonogram Obchodów 100-lecia Niepodległości Rzeczypopspolitej oraz 100-lecia Powołania Służby Więziennej. Swoją obecnością podczas Gali zaszczycili nas: Wicewojewoda Warmińsko-Mazurski Sławomir Sadowski - fundator nagrody rzeczowej Grand Prix Festiwalu w kategorii Produkcja amatorska, Wicemarszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Marcin Kuchciński fundator nagrody rzeczowej Grand Prix Festiwalu w kategorii Produkcja profesjonalna; Wiceprezydent Olsztyna Jarosław Słoma fundator nagrody za Najlepszy film zagraniczny oraz w imieniu Dyrektora Generalnego Służby Więziennej gen. Jacka Kitlińskiego ppłk Elżbieta Krakowska Rzecznik Prasowy Dyrektora Generalnego, fundator nagrody rzeczowej za unikalne walory resocjalizacyjne. Ponadto swoją obecnością rangę Festiwalu podkreślili również: Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Gdańsku płk Lesław Bryłkowski, Redaktor Naczelna "Forum Służby Więziennej " Irena Fedorowicz, komendanci i dyrektorzy „zaprzyjaźnionych” służb mundurowych, sądów, prokuratur, instytucji biorących udział w procesie resocjalizacji osadzonych a także wielu innych placówek samorządowych i oświatowych.

Filmy polskie i zagraniczne

W tym roku, tak jak i w poprzednich latach, znaczną część publiczności stanowili studenci kierunków resocjalizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyńskiej Szkoły Wyższej im. Józefa Rusieckiego, Szkoły Bezpieczeństwa w Poznaniu Oddział w Bartoszycach a także uczniowie klas mundurowych z naszego regionu. W trakcie uroczystości trwającej trzy godziny, twórcy filmowi oraz zaproszeni goście mogli obejrzeć nagrodzone filmy nadesłane z Polski i z zagranicy. Gościem honorowym tegorocznej edycji Festiwalu był znany polski reżyser Juliusz Machulski, z którym łączyliśmy się bezpośrednio z planu filmowego jego nowej produkcji kręconej w Bartoszycach. Prezentacji kariery zawodowej reżysera dokonał Przewodniczący Jury Festiwalu Pan Konrad Lenkiewicz - wybitny polski filmoznawca. Tytułem wstępu do spotkania z Gościem Honorowym Festiwalu etiudę teatralną do muzyki z filmu "Vabank" granej na żywo przez zespół "Fila Band" wykonali: Paulina Spiel i Marta Jakimicha z Pracowni Tańca "PRYZMAT" oraz Przemysław Witek z Teatru im. Stefana Jaracza w Olsztynie.
Podczas przerwy, w kuluarach toczyły się żywe dyskusje na temat zaprezentowanych filmów jak również na temat przebiegu Gali Finałowej VI IFF „Prison Movie”. Ze strony włodarzy regionu, po raz kolejny, padły słowa zapewnienia o konieczności kontynuacji i zaangażowaniu w organizację i przebieg kolejnych edycji Festiwalu "Prison Movie". Po przerwie, podczas wręczania laureatom statuetek „Dobrego Łotra” i nagród rzeczowych, artystyczny wysoki poziom uroczystości zagwarantował występ zespołu "Fila Band" z Nowego Dworu Gdańskiego, który wykonał szereg utworów z gatunku Dixieland i Ragtime.

Laureaci

Do szóstej edycji Festiwalu “Prison Movie” w Olsztynie zostało nadesłanych 16 filmów: z Polski i z zagranicy. Już same tytuły przyciągają uwagę widza: “Chleba naszego powszedniego”, “Nowa Droga”, “Bartnicka 10”, “W rytmie ciszy”, “Mama z Basy”, "Sztafeta ku wolności”, "Teatr ARS VITAE", "Tolerancja", "Teatr uczy jak żyć", "Strażnicy zmian" czy "Zaburzony". Do tej edycji Festiwalu napłynęło 6 filmów zrealizowanych przez ludzi profesjonalnie zajmujących się tą dziedziną sztuki oraz 10 filmów amatorskich. Są też filmy zrealizowane przez ludzi znających zagadnienia penitencjarne “od środka” (wychowawcy penitencjarni, psychologowie, skazani) czy też innych “fascynatów tworzywa filmowego”.
Podsumowania i zakończenia Gali Finałowej VI International Film Festival in Olsztyn "Prison Movie" dokonała ppłk Elżbieta Jankowska - Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Olsztynie.

Laureaci VI International Film Festival in Olsztyn „Prison Movie”

- Nagroda Główna Festiwalu w kategorii Produkcja profesjonalna: Maciej Jaśko "Tolerancja"

- Nagroda Główna Festiwalu w kategorii Produkcja amatorska: Rafał Szymczak, Grzegorz Jaworowicz, Kornel Ratajski "Sztafeta ku Wolności”

- Nagroda za walory resocjalizacyjne: Iwona Bawolska, Krzysztof Czerniejewski "Teatr ARS VITAE”

- Nagroda w kategorii Najlepszy film zagraniczny: Veronika Jonasova "Mama z Basy" (Czechy)

- Nagroda specjalna Festiwalu: Jan Borowiec "Nowa Droga"

- Nagroda za muzykę lub opracowanie muzyczne: Magdalena Lubeńczuk „W rytmie ciszy”

- Wyróżnienie: Tomasz Seroczyński "Historia WKL Bartnicka 10"

- Wyróżnienie: Tomasz Motyka "Chleba naszego powszedniego"

Patronat medialny nad Festiwalem sprawowali: TVP Olsztyn, Radio Olsztyn, „Forum Służby Więziennej” "Gazeta Olsztyńska" "Nasz Olsztyniak"

Dziękujemy i zapraszamy do udziału w kolejnej edycji Festiwalu.

Tekst: mjr Jarosław Witek
Zdjęcia: kpr. Agnieszka Chytroń

       

 

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej