W centrum Olsztyna, przed pomnikiem Armii Krajowej i Polskiego Państwa Podziemnego – przedstawiciele kombatantów, żołnierzy, służb mundurowych oraz władz rządowych i samorządowych, mieszkańcy miasta złożyli hołd żołnierzom drugiej konspiracji.

W hołdzie „Żołnierzom Wyklętym” – bohaterom antykomunistycznego podziemia, którzy w obronie niepodległego bytu Państwa Polskiego, walcząc o prawo do samostanowienia i urzeczywistnienia dążeń demokratycznych społeczeństwa polskiego, z bronią w ręku, jak i w inny sposób, przeciwstawili się sowieckiej agresji i narzuconemu siłą reżimowi komunistycznemu...    
                                                        Początek preambuły Ustawy o ustanowieniu Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” 

           W uroczystościach w Urzędzie Wojewódzkim oraz przed olsztyńskim Pomnikiem Armii Krajowej i Polskiego Państwa Podziemnego w imieniu Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Olsztynie udział wziął mjr Jarosław Witek - Rzecznik prasowy Dyrektora Okręgowego SW w Olsztynie. W trakcie obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych bardzo liczną reprezentację społeczeństwa stanowiła młodzież z olsztyńskich szkół.
Uroczystość uświetniła obecność Kompanii Honorowej Wojska Polskiego, która oddała salwę honorową. Występ Orkiestry Wojska Polskiego z Giżycka dopełnił uroczystego charakteru obchodów. W ten sposób zgromadzeni oddali hołd wszystkim tym, których patriotyzm i gotowość do ponoszenia ofiar pozwoliły przez długie lata stawiać opór reżimowi komunistycznemu.

            Data 1 marca jako dzień upamiętnienia Żołnierzy Wyklętych nie jest przypadkowa - tego dnia w 1951 r. w mokotowskim więzieniu komuniści zamordowali przywódców IV Zarządu Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość - kierownictwo ostatniej ogólnopolskiej konspiracji kontynuującej od 1945 r. dzieło Armii Krajowej. Gdy sześć lat temu Sejm ustanowił święto państwowe ku czci żołnierzy, którzy po zakończeniu II wojny światowej nie złożyli broni tworząc antykomunistyczne, niepodległościowe podziemie, z roku na rok zaczęło przybywać inicjatyw służących upamiętnieniu najważniejszych postaci tego ruchu i organizacji, w których działali.

Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” jest wyrazem hołdu dla żołnierzy drugiej konspiracji, za świadectwo męstwa, niezłomnej postawy patriotycznej i przywiązania do tradycji niepodległościowych – za krew przelaną w obronie ojczyzny.

Powojenne Polskie Powstanie Antykomunistyczne było pierwszym odruchem samoobrony społeczeństwa polskiego przeciwko sowieckiej agresji i narzuconym siłą władzom komunistycznym. Było też przykładem najliczniejszej konspiracji zbrojnej w skali europejskiej, obejmującej teren całej Polski, w tym także tereny utracone na rzecz Związku Sowieckiego – Kresy Wschodnie II Rzeczypospolitej.

Od dwóch lat skazani z Aresztu Śledczego w Olsztynie nieodpłatnie sprawują opiekę nad Pomnikiem Armii Krajowej i Polskiego Państwa Podziemnego usytuowanym w centrum miasta na skwerze u zbiegu Alei Marszałka Józefa Piłsudskiego i ul. Dąbrowszczaków.
Również w dniu obchodów skazani zadbali o odpowiedni porządek na placu przed pomnikiem.

Tekst: mjr Jarosław Witek
Zdjęcia: kpt. Piotr Rutkiewicz

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej