7 i 8 września 2017 roku, na bazie Zakładu Karnego w Barczewie w Oddziale Zewnętrznym w Kikitach odbyło się ćwiczenie specjalistyczne połączone ze szkoleniem obronnym.

Zgodnie z “Planem szkolenia obronnego Służby Więziennej w 2017 roku" oraz “Programem Szkolenia jednostek organizacyjnych Służby Więziennej okręgu olsztyńskiego na lata 2015 – 2017” a także „Planem Zamierzeń Obronnych Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Olsztynie na 2017 rok” w dniu 27 października 2017 roku zostanie przeprowadzone ćwiczenie specjalistyczne Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Olsztynie pk. „NAPAD 2017”.
Ćwiczenie zostało poprzedzone szkoleniem obronnym dla dyrektorów, koordynatorów realizacji zadań obronnych, kierowników Oddziałów Zewnętrznych, kierowników działów ochrony, kwatermistrzowskich, kadr i ewidencyjnych oraz funkcjonariuszy służb medycznych w jednostkach organizacyjnych SW okręgu olsztyńskiego nt. „Funkcjonowania jednostek organizacyjnych Służby Więziennej okręgu olsztyńskiego w przypadku zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa”.
Celem ćwiczeń było ujednolicenie sposobu i modelu wypracowania decyzji do realizacji zadań obronnych, poprzez przeprowadzenie przez kierowniczą kadrę Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Olsztynie, pokazowego treningu kierowniczo – sztabowego. Z ramienia Centralnego Zarządu Służby Więziennej szkolenie obserwował kpt. Robert Śliz.
W trakcie szkolenia ppłk Elżbieta Jankowska - Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Olsztynie uhonorowała funkcjonariuszy wyróżniających się w realizacji zadań obronnych w jednostkach organizacyjnych SW okręgu olsztyńskiego.    

Tekst: Janusz Borkowski
Zdjęcia: kpr. Tomasz Stodolnik

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej