16 stycznia br. odbyło się, zorganizowane przez Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Olsztynie, szkolenie w zakresie bezpieczeństwa w służbie i w pracy.

          Jak radzić sobie z agresją werbalną i niewerbalną trudnych osadzonych? Jak bezpiecznie zorganizować miejsce pracy? To pytania, na które będzie można uzyskać odpowiedź podczas szkoleń realizowanych dla kadry zk/aś okręgu olsztyńskiego. Kolejna jej odsłona miała miejsce w Olsztynie.
Funkcjonariusze i pracownicy Oddziałów Terapeutycznych Zakładu Karnego w Barczewie i Zakładu Karnego w Iławie oraz kadra Ośrodka Diagnostycznego w Olsztynie (psychologowie, terapeuci, wychowawcy) byli adresatami szkolenia praktycznego realizowanego przy współudziale funkcjonariuszy GISW w Olsztynie. Szkolenie zorganizowano dla tej grupy funkcjonariuszy i pracowników w trosce o ich bezpieczeństwo w wykonywaniu codziennych niełatwych obowiązków w bezpośrednim kontakcie z osadzonymi.

          Praca z petentem trudnym, roszczeniowym, stosującym agresję werbalną a coraz częściej również fizyczną, może powodować i powoduje poczucie zagrożenia u osób, które w swojej pracy spotykają się z takimi zachowaniami. Nierzadko kontakty te należą do niebezpiecznych z uwagi na swoją specyfikę i nieprzewidywalność zachowań trudnego podopiecznego. Oddziały Terapeutyczne i Ośrodki Diagnostyczne są, w sposób szczególny, narażone na tego rodzaju negatywne i niebezpieczne reakcje ze strony osadzonych.

Funkcjonariusze GISW w Olsztynie przeprowadzili szkolenie praktyczne dla tej grupy funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej okręgu olsztyńskiego w zakresie:
- zasad zachowania bezpieczeństwa własnego w miejscu pełnienia służby;
- zapoznania z wrażliwymi punktami na ciele człowieka oraz ich wykorzystania w obronie;
- obrony przed różnymi formami ataku przy użyciu technik obezwładniających;
- wykorzystywania elementów otoczenia i przedmiotów podręcznych do odparcia ataku.

 

Ważnym i równie oczekiwanym przez uczestników szkolenia elementem była Pierwsza Pomoc Przedmedyczna, która może towarzyszyć sytuacjom trudnym i niebezpiecznym. Każdy mógł przećwiczyć takie elementy jak:
- bezpieczeństwo własne oraz poszkodowanego na miejscu zdarzenia;
- postępowanie z osobą nieprzytomną – ocena osoby nieprzytomnej;
- nagłe zatrzymanie krążenia;
- postępowanie podczas ataku epilepsji;

- resuscytacja krążeniowo-oddechowa;
- pozycja boczna bezpieczna – ćwiczenia sytuacyjne.

 

          Wszyscy uczestnicy szkolenia zgodnie stwierdzili, że wynieśli z niego bardzo wiele praktycznych umiejętności postępowania w sytuacjach niebezpiecznych, trudnych czy do tej pory nienapotkanych. Praca z osadzonymi w oddziale terapeutycznym czy ośrodku diagnostycznym stanowi nie lada wyzwanie. To dzięki takiemu szkoleniu, w którym ratownik medyczny z GISW w Olsztynie pokazał sposoby reagowania na trudne sytuacje mogące wystąpić również w domu, wielu przypomniało sobie jak postępować, w przypadku chociażby zakrztuszenia u małych dzieci.
 

Tekst i zdjęcia: mjr Jarosław Witek

 

 

 

 

 

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej