19 marca br. w Oddziale Zewnętrznym Aresztu Śledczego w Olsztynie przeprowadzono kolejne szkolenie w ramach kampanii społecznej "Bezpieczni w Służbie i w pracy".

Grupą szkolonych byli pracownicy socjalni z Gminnych i Miejskich Ośrodków Pomocy Społecznej województwa warmińsko-mazurskiego.

Jak radzić sobie z agresją werbalną i niewerbalną trudnych osadzonych? Jak bezpiecznie zorganizować miejsce pracy? To pytania, na które będzie można uzyskać odpowiedź podczas szkoleń realizowanych w ramach kampanii społecznej "Bezpieczni w Służbie i w pracy". Kolejna jej odsłona miała miejsce w Olsztynie, a skierowana była do pracowników socjalnych Miejskich i Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej województwa warmińsko-mazurskiego. Byli oni adresatami szkolenia praktycznego realizowanego przy współudziale funkcjonariuszy GISW w Olsztynie. Szkolenie zorganizowano w trosce o ich bezpieczeństwo w wykonywaniu codziennych niełatwych obowiązków w bezpośrednim kontakcie z trudnymi petentami.

          Praca z podopiecznym trudnym, roszczeniowym, stosującym agresję werbalną a coraz częściej również fizyczną, może powodować i powoduje poczucie zagrożenia u osób, które w swojej pracy spotykają się z takimi zachowaniami. Nierzadko kontakty te należą do niebezpiecznych z uwagi na swoją specyfikę i nieprzewidywalność zachowań podopiecznego. Pracownicy socjalni Ośrodków Pomocy Społecznej są, w sposób szczególny, narażeni na tego rodzaju negatywne i niebezpieczne reakcje ze strony podopiecznych.

Funkcjonariusze Grupy Interwencyjnej Służby Więziennej w Olsztynie przeprowadzili szkolenie praktyczne dla tej grupy zawodowej, narażonej na niebezpieczeństwo ze strony sfrustrowanych petentów w zakresie:
- zasad zachowania bezpieczeństwa własnego w miejscu pełnienia służby;
- zapoznania z wrażliwymi punktami na ciele człowieka oraz ich wykorzystania w obronie;
- obrony przed różnymi formami ataku przy użyciu technik obezwładniających;
- wykorzystywania elementów otoczenia i przedmiotów podręcznych do odparcia ataku.

          Ważnym i równie oczekiwanym przez uczestników szkolenia elementem była Pierwsza Pomoc Przedmedyczna, która może towarzyszyć sytuacjom trudnym i niebezpiecznym. Każdy mógł przećwiczyć takie elementy jak:
- bezpieczeństwo własne oraz poszkodowanego na miejscu zdarzenia;
- postępowanie z osobą nieprzytomną – ocena osoby nieprzytomnej;
- nagłe zatrzymanie krążenia;
- postępowanie podczas ataku epilepsji;
- resuscytacja krążeniowo-oddechowa;
- pozycja boczna bezpieczna – ćwiczenia sytuacyjne.

          Uczestniczki szkolenia zgodnie stwierdziły, że wyniosły z niego bardzo wiele praktycznych umiejętności postępowania w sytuacjach trudnych, niebezpiecznych i niekomfortowych. Aktywność Pań podczas szkolenia daje nadzieję na to, że potrafią one w sytuacji kryzysowej wykorzystać nabyte umiejętności. Praca z petentami w Ośrodkach Pomocy Społecznej czy też w miejscu ich zamieszkania stanowi nie lada wyzwanie. To dzięki takiemu szkoleniu, w którym ratownik medyczny z GISW w Olsztynie pokazał sposoby reagowania na trudne sytuacje mogące wystąpić również w domu, wielu przypomniało sobie jak postępować, w przypadku chociażby zakrztuszenia u małych dzieci.
Są już plany kolejnych szkoleń w ramach kampanii społecznej "Bezpieczni w Służbie i w pracy" organizowanych przez Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Olsztynie.

Tekst i zdjęcia: mjr Jarosław Witek

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej