1 sierpnia 2017 r. również w Olsztynie obchodzono 73. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego, upamiętniającą niezwykle heroiczną walkę o wolność naszej Ojczyzny.

Główne uroczystości rozpoczęły się o godzinie 16:00 w kościele pw. św. Józefa w Olsztynie, uroczystą mszą św. ofiarowaną w intencji poległych Powstańców. Po zakończonej liturgii, organizatorzy wydarzenia oraz zaproszeni goście, zgromadzili się. Dokładnie o godzinie 17:00, "w godzienę W" pod pomnikiem Bohaterów Powstania Warszawskiego rozległ się dźwięk syren alarmowych. Następnie minutą ciszy upamiętniono wszystkich poległych podczas walk Powstańców.

W obchodach 73. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego uczestniczyli, m.in: Wojewoda Warmińsko – Mazurski Artur Chojecki, Marszałek Województwa Warmińsko – Mazurskiego Gustaw Marek Brzezin, Prezydent Olsztyna Piotr Grzymowicz oraz przedstawiciele władz rządowych i samorządowych, poczty sztandarowe Wojska Polskiego, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Miejskiej, Związku Harcerstwa Polskiego, organizacji kombatanckich oraz olsztyńskich szkół. Służbę Więzienną okręgu olsztyńskiego reprezentowali: ppłk Elżbieta Jankowska - Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Olsztynie oraz por. Gaweł Gałdziński – Dyrektor Aresztu Śledczego w Olsztynie.    

Tekst: mjr Jarosław Witek
Zdjęcia: mł. chor. Justyna Jachacy-Majewska

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej