Ostrzeżenia, zasady i przepisy bezpieczeństwa w ruchu drogowym, ale też rozmowa ze skazanym za przestępstwo komunikacyjne. Nie w szkolnej ławce, ale w jednostce penitencjarnej, a wszystko w ramach programu adresowanego do młodzieży" Szanuj zasady, chroń życie. Nowy projekt edukacyjny jest realizowany wspólnie przez Inspekcję Transportu Drogowego i Służbę Więzienną.

 

Szanuj zasady, chroń życie

6 lutego br. (poniedziałek) w sali konferencyjno-dydaktycznej Aresztu Śledczego w Lublinie odbyło się spotkanie edukacyjne „Szanuj zasady, chroń życie”.
O projekcie, jego założeniach, bezpieczeństwie młodych kierowców oraz konsekwencjach nieodpowiedzialnych decyzji na drodze, opowiedzieli:, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości dr Marcin Romanowski, Główny Inspektor Transportu Drogowego Alvin Gajadhur, Klaudia Podkalicka, p.o. zastępcy Głównego Inspektora Transportu Drogowego, Dyrektor Generalny Służby Więziennej gen. Jacek Kitliński, a także Marcin Jakóbczyk, Pełnomocnik Ministra Edukacji i Nauki do spraw współpracy z samorządem terytorialnym.

Podczas wydarzenia w lubelskim areszcie odbyła się też lekcja edukacyjna dla ponad 30 uczniów z VI LO im. H. Kołłątaja w Lublinie. Prelegenci opowiadali młodym ludziom o przepisach związanych z pierwszeństwem pieszych, o ograniczeniach prędkości, o tym, że w przypadku przejazdu służb ratunkowych należy tworzyć korytarz życia, że nie można korzystać z telefonów komórkowych, ale również przestrzegali przed konsekwencjami, które mogą spotkać młodzież, jeżeli będzie poruszała się samochodem pod wpływem alkoholu lub innego środka odurzającego. Młodzież dowiedziała się o bezwzględnym pierwszeństwie pieszego podczas przechodzenia przez jezdnię, zakazie używania telefonu komórkowego przy przejściu przez pasy oraz o ograniczeniu prędkości do 50 km/h w terenie zabudowanym również nocą.

W ramach zajęć edukacyjnych dla młodzieży przewidziane było również spotkanie z osobą skazaną za przestępstwa drogowe. Młodzi ludzie wysłuchali przejmującego świadectwa osadzonego, który, prowadził motocykl bez uprawnień, przekroczył dozwoloną prędkość, podjął niedopuszczalny manewr wyprzedzania i wskutek tego potrącił osobę na oznakowanym przejściu, powodując jej zgon.

Bezpieczeństwo w ruchu komunikacyjnym jest bardzo ważne, pomimo poprawy jakości dróg, w zakładach karnych przebywa ok. 6,5 tysiąca osób skazanych za przestępstwa w ruchu drogowym. Ministerstwo Sprawiedliwość z jednej strony bardzo stanowczo dąży do podwyższania kar przestępcom, którzy popełnili czyn niedozwolony jeżdżąc pod wpływem alkoholu lub w recydywie. Z drugiej strony chce edukować i zapobiegać tym wykroczeniom” – mówił Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości dr Marcin Romanowski.

Główny Inspektor Transportu Drogowego, Alvin Gajadhur, podkreślił, że kilka sekund nieuwagi za kierownicą może zmienić całe życie.„Młodzi kierowcy w grupie 18-24 lata powodują dużą liczbę wypadków. Brawura, niedoświadczenie to główna przyczyna wypadków. Młodzi ludzie, którzy wchodzą w życie, przez chwilę nieuwagi lub wybryk mogą zmarnować sobie życie. Spotkania z osadzonymi mają uświadomić młodzież o konsekwencjach, które grożą za chwilę beztroski” – mówił szef ITD.

Obecnie w jednostkach penitencjarnych przebywa ok. 6,5 tys. osadzonych skazanych za przestępstwa w ruchu drogowym. W tym ok. 5 tys. to osoby skazane za prowadzenie pojazdów pod wpływem alkoholu lub środków odurzających. Tysiąc z nich spowodowało wypadek ze skutkiem śmiertelnym lub uszczerbkiem na zdrowiu osób postronnych” –powiedział Dyrektor Generalny Służby Więziennej gen. Jacek Kitliński.

Porozumienie z Inspekcją Transportu Drogowego

2 czerwca 2022 roku Dyrektor Generalny Służby Więziennej i Główny Inspektor Transportu Drogowego podpisali porozumienie o współpracy. Podpisane porozumienie dotyczy istotnego dla Inspekcji Transportu Drogowego, ale i wszystkich uczestników ruchu drogowego zakresu, jakim jest bezpieczeństwo na drodze. Współpraca ma obejmować m.in. wsparcie i uczestnictwo w ramach organizowanych kampanii edukacyjnych, społecznych i prewencyjnych, doskonalenie metodyki wykonywania zadań i czynności służbowych, a także organizowanie wspólnych narad, konferencji, warsztatów, prezentacji, pokazów oraz szkoleń specjalistycznych. W ramach zajęć edukacyjnych dla młodzieży przewidziane są również spotkania z osobami skazanymi za przestępstwa drogowe. Obok wymiany doświadczeń czy prowadzenia wspólnych działań edukacyjnych współpraca ma na celu również prowadzenie zajęć resocjalizacyjnych dla osób pozbawionych wolności z zakresu profilaktyki bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

https://panorama.tvp.pl/66078112/szanuj-zasady-chron-zycie

https://radio.lublin.pl/2023/02/szanuj-zasady-chron-zycie-lekcja-za-murami-aresztu-sledczego-w-lublinie/

https://www.dziennikwschodni.pl/lublin/niezwykla-lekcja-za-wiezienna-brama-uczniowie-w-areszcie-sledczym-w-lublinie,n,1000319995.html

 

opracowanie: kpt. Edyta Radczuk

zdjęcia: por. Adrian Małecki 

.

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej