Jak tyle, tyle tysięcy poległo polskich żołnierzy, za wolność naszą i sprawę. Ja w Polskę, Mamo, tak strasznie wierzę i w świętość naszej sprawy” Józef Andrzej Szczepański

„Za naszą wolność i waszą!”

1 sierpnia br. na terenie miasta Lublina odbyły się uroczystości związane z 76 rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego oraz rozpoczęcia akcji „Burza” na Lubelszczyźnie.

Obchody obu rocznic rozpoczęły się dźwiękiem syren, które rozbrzmiały o godz. 17.00 na Placu Litewskim przed Pomnikiem Nieznanego Żołnierza. Po odegraniu hymnu państwowego genezę historyczną Powstania Warszawskiego przypomniał w bardzo emocjonalnym przemówieniu mjr Bogdan Walas- przewodniczący Wojewódzkiej Rady Kombatanckiej w Lublinie. Następnie głos zabrali m.in.: przedstawiciele władz samorządowych i miejskich. Uczestnicy uroczystości w hołdzie Powstańcom złożyli wieńce na płycie Pomnika Nieznanego Żołnierza.

Wśród oddających należny hołd bohaterom, nie mogło zabraknąć naszej formacji.

Służbę Więzienną reprezentowali: ppłk Jacek Wróbel Dyrektor Aresztu Śledczego w Lublinie wraz z Pocztem Sztandarowym.

O godz.18.00 rozpoczęła się Msza Św. w intencji Powstańców Warszawskich oraz uczestników akcji „Burza” poległych, zmarłych i żyjących z udziałem pocztów sztandarowych w kościele cywilno-wojskowym w Lublinie. Uroczystości zakończył koncert plenerowy pieśni patriotycznych, wojskowych i powstańczych w wykonaniu lubelskiej orkiestry wojskowej.

„By wolność zdobyć w krwawym trudzie…”

1 sierpnia 1944 r., na mocy decyzji Dowódcy AK gen. Tadeusza Komorowskiego „Bora” w Warszawie wybuchło powstanie. Planowane na kilka dni trwało ponad 2 miesiące. 63 dni ciężkich walk, wiary w zwycięstwo i nadziei. Powstanie Warszawskie było największą akcją zbrojną podziemia w okupowanej przez Niemców Europie. W czasie walk zginęło około 18 tys. powstańców, a 25 tys. zostało rannych. Na skutek walk powstańczych oraz systematycznego wyburzania miasta przez Niemców uległa zniszczeniu większość zabudowy lewobrzeżnej Warszawy, w tym setki bezcennych zabytków oraz obiektów o dużej wartości kulturalnej i duchowej.

Akcja „Burza” na Lubelszczyźnie była częścią szeroko zakrojonych działań zbrojnych przeciwko okupantom niemieckim w końcowym okresie II wojny światowej. Akcja ta miała doprowadzić do wyzwolenia ziem II Rzeczpospolitej przed wkroczeniem wojsk sowieckich lub we współpracy z nimi. Polacy chcieli wystąpić w charakterze prawowitych gospodarzy tych ziem i objąć je we władanie w imieniu rządu polskiego na emigracji (w Londynie).

więcej zdjęć: GALERIA

opracowanie i zdjęcia: kpt. Edyta Radczuk 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej