20 listopada br. w sali konferencyjno- dydaktycznej Aresztu Śledczego w Lublinie z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego odbyły się uroczystości z okazji Święta Niepodległości połączone z wręczeniem odznak za zasługi w pracy penitencjarnej, odznaczeń „100-lecie polskiego więziennictwa”. oraz aktów nadania wyższych stopni służbowych, kadrze kierowniczej jednostek penitencjarnych okręgu lubelskiego oraz funkcjonariuszom Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Lublinie.

Wieloletnia tradycja

Tradycja wręczenia odznaczeń i aktów nominacji na wyższe stopnie służbowe w listopadzie nie jest przypadkowa i sięga okresu przedwojennego. W dniu odzyskania niepodległości przez Polskę 11 listopada 1918 roku, zostały  przejęte przez Polaków więzienia z terenów okupowanych przez Niemców.

Odznaczenia i awanse

Ogółem w okręgu lubelskim awansowanych zostało na wyższe stopnie służbowe 206 funkcjonariuszy, w tym w korpusie oficerskim 46, w korpusie chorążych 14, a w korpusie podoficerskim 146 funkcjonariuszy. Odznakę Ministra Sprawiedliwości „Za zasługi w pracy penitencjarnej” otrzymało 27 funkcjonariuszy, w tym wręczono 8 srebrnych i 19 brązowych. 2 funkcjonariuszy otrzymało odznakę „100-lecie polskiego więziennictwa”. Uroczystości odbyły się zgodnie z ceremoniałem Służby Więziennej.

W trakcie uroczystej odprawy służbowej Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Lublinie płk Dariusz Bernat oraz Zastępca Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Lublinie ppłk Damian Frańczak składając życzenia awansowanym i odznaczonym funkcjonariuszom podziękowali za trud, zaangażowanie, i profesjonalnie pełnioną służbę. Czas pandemii nie sprzyja aktualnie licznym spotkaniom, ale akcentowano, iż każdy awans i odznaczenie to chwila podniosła i  zawsze na długo pozostaje w pamięci.

W swoich wystąpieniach dyrektorzy podkreślali potrzebę pielęgnowania odzyskanej 102 lata temu niepodległości, a także konieczność czerpania doświadczeń z chlubnej tradycji naszego narodu. Poproszono także o przekazanie życzeń rodzinom i najbliższym, bez których wsparcia wiele służbowych przedsięwzięć czy sukcesów byłoby niemożliwe.

Więziennictwo w niepodległej Polsce

7 i 8 II 1919 r. Naczelnik Państwa Józef Piłsudski wydał dekret o zorganizowaniu „Okręgowych Dyrekcji Więziennych” oraz w sprawie „Tymczasowych Przepisów Więziennych”. Były to jedne z pierwszych aktów prawnych wydanych w odrodzonej Polsce. Na ich podstawie utworzono Straż Więzienną. Straż Więzienna była pierwszą formacją mundurową w Polsce, która oficjalnie umożliwiła kobietom służbę w swoich szeregach.W Polsce istnieje aktualnie 39 aresztów śledczych i 81 zakładów karnych, w których służbę pełni ponad 30 tys. funkcjonariuszy i pracowników cywilnych.Funkcjonariusze Służby Więziennej codziennie ochraniają społeczeństwo przed ponad 70 tysiącami osób przebywających w więzieniach.

                                                                                      Wszystkim awansowanym, odznaczonym i wyróżnionym  gratulujemy!

opracowanie i zdjęcia: kpt. Edyta Radczuk

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej