Tylko w 2020 roku pojazd Zespołu Dozoru Elektronicznego Aresztu Śledczego w Lublinie przejechał ponad 155 tys. km co daje niemalże 13 tys.km miesięcznie, a dziennie ponad 400. Zespół SDE tylko w roku ubiegłym odnotował około 3,5 tys. wizyt, m.in. instalacyjnych czy deinstalacyjnych.

Czym jest dozór elektroniczny?

Dozór elektroniczny to najnowocześniejszy nieizolacyjny system wykonywania kary pozbawienia wolności. Ma on na celu kontrolę realizacji przez skazanego obowiązków nałożonych przez sąd przy pomocy urządzeń elektronicznych. Zasadniczą zaletą tego rozwiązania jest możliwość odbycia kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym. System został wprowadzony w Polsce 1 września 2009 r. Ustawą z dnia 7 września 2007 r. o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego. Od września 2018 roku System Dozoru Elektronicznego realizowany jest przez Służbę Więzienną.

Jak to działa?

Do kontroli wykonywania tej kary i rejestracji całego przebiegu jej odbywania służy nadajnik, który zostaje zainstalowany na nodze lub przegubie dłonii oraz urządzenie monitorujące,które będzie zamontowane w miejscu odbywania kary. Urządzenia te będą kontrolować w szczególności, czy skazany przebywa w miejscu, które sąd wyznaczył do odbywania kary, w godzinach ustalonych przez sąd. W przypadku nieobecności, spóźnienia, czy innego naruszenia harmonogramu dnia, urządzenie monitorujące natychmiast wysyła informację do Centrali Monitorowania, która dokładnie rejestruje cały przebieg kary, a także zapisuje wszystkie zdarzenia, a szczególnie naruszenia warunków odbywania kary ustalone przez sąd penitencjarny.

Jak wygląda odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego?

Każdemu skazanemu, indywidualnie, sąd wyznacza szczegółowy harmonogram odbywania kary, zgodnie, z którym osoba poddana kontroli musi przebywać w swoim domu lub innym miejscu odbywania kary w ściśle określonych godzinach. Za zgodą sądu, w godzinach wskazanych w harmonogramie, można przebywać poza miejscem odbywania kary, aby w tym czasie pracować w zakładzie pracy, gospodarstwie rolnym, kontynuować naukę, uczestniczyć w zajęciach sportowych lub wykonywać inne obowiązki życiowe i rodzinne.

Całodobowy monitoring

20 sierpnia 2018 r. w Areszcie Śledczym w Lublinie utworzono zespół terenowy dozoru elektronicznego, w lutym 2020 roku powstał samodzielny dział dozoru elektronicznego. Całodobowy monitoring prowadzi aktualnie w systemie zmianowym 8 funkcjonariuszy SW i 2 pracowników cywilnych.

Kartka z kalendarza- ppor. Piotr Hałas Kierownik Działu Dozoru Elektronicznego Aresztu Śledczego w Lublinie

Do końca 2020 roku przejechaliśmy ponad 400 000 km jednym samochodem. W samym 2020 roku przemierzyliśmy ponad 155 tys. km po drogach miejskich oraz gruntowych. Zdarzyły się sytuacje wymagające pomocy innych osób z ciężkim sprzętem aby wydostać auto z błota, z którego sami nie mogliśmy wyjechać. Przemierzaliśmy drogi wschodniej Polski w dzień i w nocy, w różnych warunkach pogodowych. W samym 2020 roku zrealizowanych zostało prawie 3500 wizyt. To prawie o półtora tysiąca wizyt mniej w porównaniu z 2019 rokiem, a spowodowane to zostało wybuchem pandemii. Od zeszłego roku karę w dozorze elektronicznym mogą również odbywać karę skazani na 1,5 roku pozbawienia wolności. To bardzo dobra alternatywna forma kary, dzięki której skazani mogą realizować się zawodowo, a zarazem uczestniczyć w życiu rodzinnym. Skazany w czasie odbywania kary w dozorze elektronicznym zobowiązany jest do realizacji obowiązków nałożonych na niego przez Sąd. Podstawowym obowiązkiem jest przebywanie w miejscu zamieszkania w określonych godzinach, uczestniczenie w spotkaniach dla osób uzależnionych, podjęcie zatrudnienia a także abstynencję alkoholową lub od substancji psychoaktywnych.
 

Czas pandemii- ppor. Piotr Hałas Kierownik Działu Dozoru Elektronicznego Aresztu Śledczego w Lublinie

Realizacja wizyt do czasu ogłoszenia pandemii nie sprawiała większych problemów. Jednak od marca 2020 roku wykonywanie czynności służbowych w terenie w kontakcie z obcymi osobami stanowi dla zespołu ryzyko zakażenia się COVID-19. W pierwszych miesiącach pandemii mieliśmy ograniczone wyjazdy do niezbędnego minimum jednak od czerwca 2020 roku ilość wyjazdów wróciła do normy. Aby zapewnić bezpieczeństwo sobie oraz osobom, do których jeździmy stosujemy środki ochrony w postaci maseczek na nos i usta, przyłbice, środki dezynfekujące, rękawiczki jednorazowe. W trakcie wizyty staramy się zachować odpowiedni dystans. Zwracamy się również z prośbą aby osoby w naszym towarzystwie miały założone maseczki. Wszystko to dla bezpieczeństwa. Można wnioskować, że dzięki stosowaniu standardów bezpieczeństwa opracowanych przez Służbę Więzienną nie doszło do zakażenia się koronawirusem przez personel działu dozoru elektronicznego. Mamy cały czas na uwadze to ryzyko jednak wyznaczone nam zadania muszą być zrealizowane.

Obywanie kary w tym systemie oparte jest na odpowiedzialności, samodyscyplinie i ścisłym przestrzeganiu harmonogramu określonego przez sąd. Skazany zyskuje w zamian realne warunki do prowadzenia normalnego życia.

 

Opracowanie: z ppor. Piotrem Hałasem Kierownikiem Działu Dozoru Elektronicznego Aresztu Śledczego w Lublinie rozmawiała kpt. Edyta Radczuk

zdjęcia: ppor. Piotr Hałas, archiwum OISW.

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej