Realizacja PO WER 2014-2020 w lubelskich jednostkach penitencjarnych przynosi wymierne korzyści: 71 zrealizowanych cykli szkoleniowo-aktywizacyjnych; 713 osób, którym umożliwiono zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych, a w konsekwencji 382 zatrudnione osoby.

W 2017 roku Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Lublinie kontynuował realizację projektu pod nazwą „Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności”, w ramach Osi priorytetowej II, Działania 2.7 Zwiększenie szans na zatrudnienie osób szczególnie zagrożonych wykluczeniem społecznym, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Nasze szkolenia

W 2017 roku realizowane były następujące szkolenia:

  • w Areszcie Śledczym w Lublinie – Nowoczesne wykończenie wnętrz, Brukarz, Elektryk, Dekarz i blacharz budowlany, Fryzjer, Opiekun osób starszych (szkolenie zrealizowane dla kobiet) i Magazynier z obsługą wózków widłowych;
  • w Areszcie Śledczym w Krasnymstawie – Nowoczesne wykończenie wnętrz (3 edycje), Brukarz (3 edycje);
  • w Zakładzie Karnym w Białej Podlaskiej – Zagospodarowanie terenów zielonych, Glazurnik, Stolarz meblowy, Konserwator budynków, Brukarz i Kucharz;
  • w Zakładzie Karnym w Chełmie – Monter stolarki okiennej (3 edycje), Brukarz, Nowoczesne wykończenie wnętrz;
  • w Zakładzie Karnym w Hrubieszowie – Nowoczesne wykończenie wnętrz (3 edycje), Brukarz, Zagospodarowanie terenów zielonych, Opiekun osób starszych;
  • w Zakładzie Karnym w Opolu Lubelskim – Magazynier z obsługą wózków widłowych (2 edycje), Elektryk, Pomoc kuchenna, Zagospodarowanie terenów zielonych;
  • w Zakładzie Karnym we Włodawie – Nowoczesne wykończenie wnętrz (2 edycje), Zagospodarowanie terenów zielonych, Brukarz (3 edycje);
  • w Zakładzie Karnym w Zamościu – Nowoczesne wykończenie wnętrz (4 edycje), Stolarz meblowy(3 edycje), Brukarz (3 edycje).

W drodze do….zatrudnienia

Osadzeni zapoznali się z metodami aktywizacji zawodowej, zasadami udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz zakresem teoretycznym i praktycznym szkoleń zawodowych. Kobiety mogły dodatkowo uzyskać wiedzę i umiejętności niezbędne do zakładania własnej działalności gospodarczej, prowadzenia małej księgowości oraz obsługi komputera. Na zrealizowane szkolenia przeznaczono kwotę 1 910 857,26 zł.

Wszystkie podejmowane przez pracowników działania miały na celu przygotowanie beneficjentów do podjęcia pracy już w trakcie odbywania kary pozbawienia wolności. Cel ten osiągnięty zostanie także poprzez realizowanie szkoleń w zawodach określonych jako deficytowe na lubelskim rynku pracy.

Wg stanu na koniec ubiegłego roku poziom zatrudnienia wynosi 54%, co oznacza, że ponad połowa osób została zatrudniona po zakończonym udziale w projekcie.
W ramach projektu zakupiono także materiały dydaktyczne oraz sprzęt niezbędny do realizacji szkoleń zawodowych.

 

 

Tekst: Małgorzata Przypis, Magda Tyburek,

Zdjęcia: archiwum jednostek penitencjarnych okręgu lubelskiego.
 

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej