W dniach od 10 do 14 lipca 2017 roku w Ośrodku Doskonalenia Kadr Służby Więziennej w Suchej Oddział Zamiejscowy w Zwartowie, zgodnie z Harmonogramem szkoleń i doskonalenia zawodowego Służby Więziennej na rok 2017 odbył się Trening umiejętności psychospołecznych.

Trening został zorganizowany przez Zespół Służby Medycyny Pracy i Bezpieczeństwa i Higieny Pracy Centralnego Zarządu Służby Więziennej oraz Zakład Opieki Zdrowotnej Medycyny Pracy Służby Więziennej przy Okręgowym Inspektoracie Służby Więziennej w Lublinie.

Zajęcia dla 17 funkcjonariuszy i pracowników cywilnych okręgu lubelskiego przeprowadził psycholog Zakładu Opieki Zdrowotnej Medycyny Pracy Służby Więziennej w Lublinie i miały one na celu pogłębienie wiedzy i umiejętności z zakresu komunikacji społecznej. Zajęcia prowadzone były zarówno w formie wykładów, konwersacji jak i zajęć praktycznych.

Uczestnicy treningu mieli okazję poznać specyfikę własnych sposobów komunikowania się i reakcji w kontaktach interpersonalnych. Mogli nauczyć się rozpoznawania i eliminowania trudności komunikacyjnych, ale również dowiedzieli się jak przeciwdziałać patologiom zawodowym takim jak agresja, mobbing czy uzależnienia. Uczestnicy mogli także poznać sposoby konstruktywnego rozwiązywania konfliktów czy budowania partnerskich relacji w życiu zawodowym. Zajęcia zostały zakończone rozdaniem materiałów na temat komunikacji oraz certyfikatów potwierdzających udział w szkoleniu.

opracowanie: por. Edyta Radczuk

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej