"To dla mnie niezwykły zaszczyt spotkać się z państwem w dniu waszego święta – święta Służby Więziennej. Bo jest to zaiste służba, służba Rzeczypospolitej i jej obywatelom. W dawnych czasach więźniowie byli przetrzymywani w lochach bądź w wieżach. Taki rodzaj kary miał za zadanie nastraszyć więźniów. Obecnie główny nacisk w czasie odbywania kary w zakładzie karnym kładzie się na resocjalizację" – powiedział Robert Gmitruczuk , który dnia 8 lutego br.w dniu święta służby gościł w Zakładzie Karnym w Opolu Lubelskim.

„100 lat więziennictwa w niepodległej Polsce”

Święto Służby Więziennej na mocy zapisu ustawy o Służbie Więziennej z 9 kwietnia 2010 roku wyznaczone zostało na 8 lutego (od 2011 r.) Dzień ten nawiązuje do ogłoszenia dekretu Józefa Piłsudskiego, który stał się zalążkiem obecnego systemu penitencjarnego. Datę jego wydania można traktować jako początek polskiego więziennictwa. W listopadzie 1918 roku po 123 latach zaborów Polska odzyskała niepodległość. Przed nowymi władzami pojawiło się olbrzymie wyzwanie odbudowy zniszczonego przez rozbiory i Wielką Wojnę kraju. Jednym z bardzo ważnych zadań, jakie stanęły przed młodą administracją, było stworzenie jednolitego systemu bezpieczeństwa. Polskie więziennictwo stało się integralną częścią tego organizmu. Najpierw powstał Wydział Więzienny, przekształcony następnie w Sekcję Więzienną, liczącą 24 osoby.

Rok 2018 jest rokiem szczególnym, gdyż nasze święto przypada w setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości oraz wpisuje się w stulecie polskiego więziennictwa.

Awanse i odznaczenia

Święto naszej formacji jest okazją do nadania aktów mianowania na wyższe stopnie służbowe oraz odznak za zasługi w pracy penitencjarnej funkcjonariuszom, pracownikom oraz innym osobom wyróżniającym się szczególnymi  osiągnieciami w służbie lub w pracy. 

Uroczystość odbyła się w sali konferencyjnej Zakładu Karnego w Opolu Lubelskim. Swoja obecnością uświetnili ją: Wicewojewoda Lubelski  Robert Gmitruczuk wraz z Dyrektorem Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego Andrzejem Odyńcem, st. bryg. Grzegorz Alinowski- Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie, insp. Robert Szewc- Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie, insp. Krzysztof Oszust- Komendant Powiatowy Policji w Opolu Lubelskim, bryg. Piotr Ołówek- Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Opolu Lubelskim, ks. Marcin Pawelczak- Kapelan Zakładu Karnego w Opolu Lubelskim, 

Służbę Więzienną oprócz gospodarza w osobie płk. Leszka Wojciechowskiego Dyrektora Zakładu Karnego w Opolu Lubelskim  reprezentowali: płk Włodzimierz Jacek Głuch Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej  w Lublinie, mjr Tomasz Bieliński, kpt. Krzysztof Zarzycki, oraz por. Edyta Radczuk, specjaliści OISW w Lublinie.

Uroczystość przebiegała zgodnie z ceremoniałem służby ze złożonym meldunkiem oraz odśpiewaniem Hymnu  Państwowego. Zgromadzeni mogli obejrzeć kilkuminutowy  film o Służbie Więziennej.  Następnie głos zabrał płk Leszek Wojciechowski- Dyrektor Zakładu Karnego w Opolu Lubelskim, podkreślając w swojej wypowiedzi szczególny wymiar i znaczenie tegorocznych obchodów przypadających w setną rocznicę odzyskania niepodległości. Dyrektor przedstawił przekrojową analizę znaczących  dokonań opolskiej jednostki na przestrzeni minionego roku, akcentując w szczególności starania o zwiększenie poziomu zatrudnienia wśród osadzonych. Następnie uroczyście wręczono  funkcjonariuszom Zakładu Karnego w Opolu Lubelskim akty mianowania na wyższe stopnie służbowe oraz odznaczenia za zasługi w pracy penitencjarnej.  Na wyższe stopnie służbowe mianowano: w korpusie oficerskim - 1 funkcjonariusz,  w korpusie chorążych -1 funkcjonariusz  oraz w korpusie podoficerskim - 8 funkcjonariuszy.. Przyznano także łącznie 5 odznak  za zasługi w pracy penitencjarnej, w tym 4 brązowe i  1 srebrną.  Dekoracji, w imieniu ministra sprawiedliwości, dokonał Wicewojewoda Lubelski  Robert Gmitruczuk, w asyście Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Lublinie płk Włodzimierza Głucha oraz Dyrektora Zakładu Karnego w Opolu Lubelskim płk Leszka Wojciechowskiego.

Munduru- chluba i zobowiązanie    

Uroczystość zakończyły przemówienia , wśród których mogliśmy usłyszeć Wicewojewodę Lubelskiego Roberta Gmitruczuka, płk Włodzimierza Jacek Głucha Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Lublinie st. bryg. Grzegorza Alinowskiego- Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie, insp. Roberta Szewca- Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie oraz występującego w imieniu odznaczonych i awansowanych  ppłk. Grzegorza Muzyczuka – zastępcę Dyrektora Zakładu Karnego w Opolu Lubelskim. Wszyscy podkreślali istotną rolę naszej służby w zapewnieniu bezpieczeństwa obywatelom, składali gratulacje odznaczonym i awansowym a także akcentowali nieoceniony wkład pracy funkcjonariuszy i pracowników w proces resocjalizacji skazanych. Podziękowania za codzienny trud i życzenia dalszej, godnej służby dla dobra Naszej Ojczyzny były wymownym elementem tego dnia.  

Wizytacja jednostki

Po zakończeniu uroczystości wicewojewoda dokonał kompleksowej wizytacji jednostki penitencjarnej. W czasie pobytu w najważniejszych obiektach podkreślał wielokrotnie imponujące warunki architektoniczne i zastosowane rozwiązania techniczne w zakładzie. Wicewojewoda wizytując oddziały mieszkalne, teren Centrum Kształcenia Ustawicznego miał okazję przeprowadzenia rozmów z funkcjonariuszami i pracownikami jednostki, a także przebywającymi w zakładzie osadzonymi. Panu Robertowi Gmitruczukowi  przedstawione zostały dwa obiekty, w których  rządowy program „Praca dla więźniów” realizowany jest we współpracy z kontrahentami zewnętrznymi na terenie jednostki- szwalni oraz firmie recyklingowej.  Kluczowym elementem wizytacji była możliwość zaprezentowania terenu, na którym, dzięki decyzji o zmianie planu zagospodarowania przestrzennego, podjętej właśnie przez Wojewodę Lubelskiego, możliwe będzie wybudowanie dwóch hal produkcyjnych o powierzchni 800 m2 i 400 m2, zapewniając tym samym pracę dla około 60 skazanych.

więcej zdjęć :Galeria

Wicewojewoda Lubelski w Zakładzie Karnym w Opolu Lubelskim

 

opracowanie: por. Edyta Radczuk, por. Łukasz Pruchniak, 

zdjecia: Anna Sawczuk Lubelski Urząd Wojewódzki, mł. chor. Grzegorz Kocoń.

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej