Płk Włodzimierz Jacek Głuch Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Lublinie w dniu 14 lipca br. uczestniczył w 98 Wojewódzkich Obchodach Święta Policji.

Uroczystości rozpoczęły się uroczystą mszą św. w Bazylice Mniejszej pw. św. Jana Chrzciciela w Parczewie. Po nabożeństwie obchody kontynuowane były się na placu przy Bazylice Mniejszej. Asysta honorowa, pododdziały towarzyszące, licznie zgromadzone poczty sztandarowe, uroczysty apel oraz podniesieniu flagi i odegranie hymnu państwowego stanowiły nieodłączne elementy oficjalnej części uroczystości. Rolę gospodarza pełnił Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie insp. Paweł Dobrodziej. W uroczystości wzięli udział ponadto: parlamentarzyści, władze samorządowe, a także przedstawiciele służb mundurowych. Uroczystość była okazją do nadania wyróżnień, odznaczeń resortowych a także mianowania na wyższe stopnie służbowe. Podczas święta odbyło się także nadanie sztandaru Komendzie Powiatowej Policji w Parczewie. Po głównych uroczystościach przygotowano m.in.: pokaz sprzętu policyjnego, pokaz tresury psów czy wystawę zbiorów historycznych.

Policja utworzona została na mocy Ustawy o Policji z dnia 6 kwietnia 1990 roku, podlega ministrowi spraw wewnętrznych i administracji. Jest umundurowaną i uzbrojoną formacją, która stoi na straży porządku i bezpieczeństwa publicznego. Do głównych zadań formacji należy: ochrona życia i zdrowia ludzi oraz mienia przed bezprawnymi zamachami, wykrywanie i ściganie sprawców przestępstw i wykroczeń oraz prowadzenie działań prewencyjnych.

opracowanie: por. Edyta Radczuk,

zdjęcia: Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie.

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej