„I w tych czasach mają wartość dumne słowa chcieć- to móc, kto chce – ten może, kto chce – ten zwycięża!” Józef Piłsudski

Z kart historii

11 listopada, Narodowe Święto Niepodległości to symbol dumy i radości wszystkich Polaków. W 1937 roku Sejm Rzeczpospolitej ogłosił tą decyzję a potwierdził Sejm RP 15 lutego 1989 roku. Święto suwerennej Ojczyzny przypomina ważny moment dziejowy, w którym Polska po 123 latach niewoli i rozbiorów, nieobecności na mapach politycznych Europy odzyskała niepodległość. Pamiętamy i czcimy walkę obrońców Konstytucji 3 Maja w 1792 roku, wysiłek zbrojny Insurekcji Kościuszkowskiej, żołnierzy Legionów Dąbrowskiego. Oddajemy hołd pamięci polskim żołnierzom, dowódcom wojsk, politykom i wszystkim tym, których działanie służyło oddaniu sprawie Ojczyzny. Biało-czerwona flaga widniejąca dzisiaj w całym kraju jest symbolem siły naszego narodu, odpowiedzialności za losy Polski i Polaków, ale także godnym dowodem niezłomności, wytrwałości i jedności.

Funkcjonariusze w hołdzie pamięci

W lubelskich obchodach 99 rocznicy odzyskania Niepodległości Służbę Więzienną reprezentowali: płk Włodzimierz Jacek Głuch – Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Lublinie oraz ppłk Andrzej Fereniec – Dyrektor Aresztu Śledczego w Lublinie. Wśród zgromadzonych na placu pododdziałów nie zabrakło Pocztu Sztandarowego i Kompanii Honorowej Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Lublinie, pod dowództwem mjr. Kamila Gieroby. Służba Więzienna zaakcentowała dodatkowo swój udział wystawiając sprzęt naszej formacji prezentowany przez funkcjonariuszy Grupy Interwencyjnej Służby Więziennej przy OISW w Lublinie.

Lubelskie obchody

Obchody rozpoczęła sesja Rady Miasta Lublin w Trybunale Koronnym. Następnie w Archikatedrze Lubelskiej została odprawiona msza święta w intencji Ojczyzny.

W dalszej części uczestnicy uroczystości w asyście orkiestry wojskowej i kompanii honorowych przemaszerowali na Plac Zamkowy, gdzie rozpoczęły się oficjalne uroczystości zgodnie z ceremoniałem wojskowym: złożenie meldunku dowódcy uroczystości, powitanie kompanii honorowych oraz odegranie hymnu narodowego i podniesienie flagi państwowej na maszt.

Po wystąpieniu Wojewody Lubelskiego Przemysława Czarnka nastąpiło wręczenie awansów wojskowych, odczytanie apelu pamięci i oddanie salwy honorowej.

Przedstawiciele władz administracji rządowej i samorządowej, parlamentarzyści, konsulowie, przedstawiciele służb mundurowych, organizacji kombatanckich i szkolnictwa złożyli wieńce i wiązanki kwiatów pod pomnikiem Zaporczyków oraz pod tablicami więźniów politycznych na Zamku Lubelskim. Licznie przybyli mieszkańcy Lublina mieli też okazję podziwiać prezentację grup rekonstrukcyjnych, pojazdów historycznych a także wystawę sprzętu służb mundurowych.

Tekst i zdjęcia: por. Edyta Radczuk,

więcej zdjęć: Galeria

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej