10 osób, około 4,5 litra krwi. Funkcjonariusze z jednostek naszego okręgu włączyli się po raz kolejny w wakacyjną wojewódzką akcję zbiórki krwi.

„Dziś, jutro, za miesiąc...Pani Basia, kuzyn Wojtek, sąsiadka, synek koleżanki... Każdy kiedyś może potrzebować krwi. Nie da się jej niczym zastąpić. Można się nią podzielić.

Dzień idei „oddania cząstki siebie”

Zaledwie kilka dni temu 14 czerwca, obchodziliśmy Światowy Dzień Krwiodawstwa, dzień idei „oddania cząstki siebie” i dzielenia się dobrem z potrzebującymi. W jednostkach naszego okręgu udział funkcjonariuszy w akcjach charytatywnych oraz akcjach honorowego oddawania krwi spotyka się zawsze z dużym odzewem. Mając świadomość godności i wagi ludzkiego życia odpowiadamy chętnie na apele instytucji zewnętrznych zajmujących się oddawaniem krwi . Nie inaczej było i tym razem.

 Jeden cel- bezinteresowna pomoc 

Po raz kolejny w odpowiedzi na apel Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa oraz w związku z corocznym wzrastającym zapotrzebowaniem na krew i składniki pochodne w okresie letnim, dziś tj. 19 czerwca 2019 roku w Sali Kolumnowej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie,  nasi funkcjonariusze aktywnie uczestniczyli w kolejnej już wakacyjnej wojewódzkiej akcji zbiórki krwi. 10 osób oddało około 4,5 litra krwi. Uśmiechnięci, radośni z dużym poczuciem bezinteresownej, nieocenionej pomocy. Gratulujmy! 

Klubu Honorowego Dawcy Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża

W Areszcie Śledczym w Lublinie 6 listopada 2017 r. podjęto decyzję o zorganizowaniu Klubu Honorowego Dawcy Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża. Członkowie klubu angażując funkcjonariuszy Aresztu Śledczego w Lublinie  biorą udział w zarówno zorganizowanych akcjach honorowego oddawania krwi  jak i oddają ją indywidualnie. Aktualnie klub zrzesza 35 osób.

Klub stara się nie tylko wspierać Lubelski Oddział Polskiego Czerwonego Krzyża i idę honorowego krwiodawstwa ale również zachęca funkcjonariuszy i pracowników do rejestracji jako dawcy szpiku kostnego. 

materiał TVP3

Kurier Lubelski

Lubelski Urząd Wojewódzki

Radio Lublin

 

opracowanie i zdjęcia:  por. Edyta Radczuk 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej