Potocznie nazywamy ich „gisami”, są niezwykle wysportowani, przeszkoleni, odporni na stres i dyspozycyjni. Funkcjonariusze Grupy Interwencyjnej Służby Więziennej przy OISW w Lublinie. Kim są, czym się zajmują, co o nich wiemy?

Nieco historii…..

Etatowa Grupa interwencyjna Służby Więziennej liczy 16 osób. Ta w pełni zmobilizowana, aktywna i gotowa do działania formacja już 7 lat funkcjonuje w strukturze naszej służby. Grupy Interwencyjne Służby Więziennej powołane zostały przez Dyrektorów Okręgowych Służby Więziennej na podstawie zarządzenia w sprawie organizacji i zakresu działania etatowych GISW, podpisanego 31 marca 2010 r. przez Dyrektora Generalnego Służby Więziennej. Do 15 października 2014 roku etatowa Grupa Interwencyjna Służby Więziennej podzielona była na dwie odrębnie działające sekcje: Sekcja Nr 1 działająca w Areszcie Śledczym w Lublinie oraz Sekcja Nr 2 w Zakładzie Karnym w Opolu Lubelskim. W każdej z nich służbę pełniło 8 funkcjonariuszy. Od 15 października 2014 roku cała etatowa grupa GISW swoje stacjonowanie zaczęła w Areszcie Śledczym w Lublinie.

Czym się zajmują.....

Realizują konwoje: osadzonych szczególnie niebezpiecznych, doraźne do miejskiej służby zdrowia, z osadzonymi do innych jednostek, do szpitali z osadzonymi wymagającymi wzmożonych działań ochronnych, kontrolują cele i pomieszczenia w jednostkach, zapobiegają zdarzeniom nadzwyczajnym lub likwidują ich skutki, szkolą funkcjonariuszy jednostek okręgu lubelskiego z zakresu technik interwencyjnych. Są wszędzie tam, gdzie zakłócony może być porządek czy dyscyplina w jednostce a słowo bezpieczeństwo budzić może wątpliwości!

 GISW a inne służby …..

Nasi funkcjonariusze aktywnie i chętnie szkolą się wspólnie z funkcjonariuszami innych formacji zdobywając nowe doświadczenia zarówno praktyczne jak i teoretyczne. Należą do nich: Straż Graniczna z Lublin i Chełma czy żołnierze Wydziału Żandarmerii Wojskowej z Lublina. Na podkreślenie zasługuje w tym miejscu zorganizowane ze Służbą Celną wraz z zespołami ratowniczymi szkolenie na otwartym morzu, którego celem było wykazanie się ekstremalną siłą i odpornością zarówno psychiczną jak i fizyczną przy zaledwie 9 stopniowej temperaturze wody jak i metrowych falach. Funkcjonariusze GISW cyklicznie doskonalą też swoje umiejętności na treningach własnych z zakresu interwencji, taktyki, samoobrony, lekkoatletyki czy podczas treningów strzeleckich. Mając świadomość odpowiedzialności podczas wykonywanej pracy przechodzą też szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. W ramach służby prowadzą szkolenia dla funkcjonariuszy z jednostek z zakresu praworządnego użycia środków przymusu bezpośredniego.

Realizują się zawodowo, cenią czas wolny…..

Niezaprzeczalnie przynależność do naszej formacji to odpowiedzialność połączona z wyzwaniem. Grupa Interwencyjna to dodatkowo niezłomna odporność psychiczna i wola zdeterminowania do działania w sytuacjach wymagających natychmiastowej interwencji. Okazuje się, że nierzadko zainteresowania służbowe korelują z prywatnymi. Funkcjonariusze interesują się czynnie trekkingiem górskim, wspinaczką wysokogórską, strzelectwem sportowym i bojowym, sztukami walk. Niejeden z nich interesuje się piłką nożną, grą na gitarze, dobrą książką czy relaksującym karaoke.

GISW w statystyce, liczb jest wiele, misja jedna!

8 jednostek podległych, 2 oddziały zewnętrzne, 16 funkcjonariuszy. Do końca czerwca br. zrealizowano 156 konwojów, przeprowadzono 792 kontrole cel i pomieszczeń, 142 kontrole miejsc pracy osadzonych oraz 48 ćwiczeń w ramach sił wsparciu w jednostkach okręgu lubelskiego. Misja – ochrona!

opracowanie: por. Edyta Radczuk (źródło: na podstawie informacji przekazanych przez ppor. Wojciecha Sulimę),

zdjęcia: archiwum OISW w Lublinie.

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej