Do końca 2017 roku ponad 700 osób osadzonych w jednostkach penitencjarnych okręgu lubelskiego nabędzie nowe lub uzupełni posiadane kwalifikacje i kompetencje zawodowe w ramach projektu systemowego PO WER 2014 – 2020.

W jednostkach penitencjarnych Służby Więziennej realizowany jest projekt systemowy pod nazwą „Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności”. Organizowane szkolenia współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, Działanie 2.7 Zwiększenie szans na zatrudnienie osób szczególnie zagrożonych wykluczeniem społecznym.

W okresie od maja 2016 r. do grudnia 2020 r. ponad 2 tys. osób zostanie przeszkolonych w zawodach umożliwiających im podjęcie pracy już podczas odbywania kary pozbawienia wolności. Program jest uzupełnieniem Rządowego „Programu Praca dla Więźniów” a tematyka szkoleń wynika z zapotrzebowania na dane zawody na lokalnym rynku pracy.

Uczestnikiem może zostać osoba, która spełni następujące wymagania: najpóźniej za 2 lata nabędzie uprawnienia formalne do opuszczenia aresztu śledczego lub zakładu karnego, jest zainteresowana podniesieniem lub nabyciem kwalifikacji zawodowych, wnioskowała o możliwość uczestnictwa w danym kursie i otrzymała pozytywną opinię Komisji Penitencjarnej.

Dotychczas kwalifikacje zawodowe oraz uprawnienia do wykonywania zawodu uzyskało ponad 400 osadzonych. Osoby te szkoliły się m. in. w zakresie nowoczesnego wykończenia wnętrz, spawania elektryczno - gazowego, stolarza okiennego oraz meblowego, brukarza, dekarza i blacharza, magazyniera z uprawnieniami do obsługi wózków widłowych, hydraulika, elektryka, konserwatora budynków oraz kucharza. Dodatkowo do końca roku kolejnych 300 osadzonych będzie mogło uzyskać kwalifikacje w ww. specjalizacjach lub w zawodzie fryzjera, opiekuna osób starszych, glazurnika czy pomocy kuchennej.

Każde szkolenie zawodowe obejmuje część teoretyczną oraz zajęcia praktyczne, ponadto osadzeni są szkoleni w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Uzupełnieniem kwalifikacji zawodowych są umiejętności samodzielnego poruszania się po rynku pracy, w związku z czym w ramach kursów osadzeni mają możliwość zapoznania się z zasadami pośrednictwa pracy oraz poradnictwa zawodowego. Osoby przeszkolone, posiadające odpowiednie kwalifikacje podejmą pracę na rzecz jednostek samorządu terytorialnego lub kontrahentów zewnętrznych. Zgodnie z założeniami projektu po zakończeniu szkoleń zatrudnienie uzyska ponad połowa uczestników.

opracowanie: Magda Tyburek,

zdjęcia: materiały archiwalne z jednostek penitencjarnych okręgu lubelskiego.

 

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej