Rozmowy kwalifikacyjne, testy wiedzy ogólnej, psychologiczne oraz sprawnościowe. Na koniec komisja lekarska. Wszystko to mają już mają za sobą! 27 osób z dniem dzisiejszym ( 9 września br. ) rozpoczyna pracę za murami więzień w jednostkach naszego okręgu.

27 funkcjonariuszy rozpoczyna pracę na stanowisku strażnika i wychowawcy odpowiednio w pionie ochrony i dziale penitencjarnym. Służbę w systemie jedno lub wielozmianowym pełnić będą w: Zakładzie Karnym w Białej Podlaskiej, Zakładzie Karnym w Chełmie, Areszcie Śledczym w Lublinie, Zakładzie Karnym we Włodawie oraz Zakładzie Karnym w Zamościu.

 

Cel - służba

Zapytani dlaczego nasza formacja większość bez wahania odpowiedziała stabilizacja finansowa, część z nowoprzyjętych od zawsze widziała siebie w mundurze, jeszcze inni w praktyce sprawdzą swoje przygotowanie zawodowe po kierunkowo skończonych studiach. Otwarci na trudne wyzwania przez pierwsze 2 lata będąc w służbie przygotowawczej odbędą szkolenie wstępne, nauczą się przepisów penitencjarnych, ewidencyjnych czy ochronnych. Jednak to praca w bezpośrednim kontakcie z osadzonymi będzie tą prawdziwą nauką zawodu. Funkcjonariusz ma być bowiem profesjonalistą w każdym calu. Oprócz znajomości przepisów powinien znać podstawy psychologii, zasady komunikacji, negocjacji, ale co najistotniejsze prawidłowo zarządzać stresem i właściwie rozwiązywać sytuacje konfliktowe. Dodatkowo musi być sprawny fizycznie i znać techniki samooobrony.

 

Strażnik, wychowawca – odpowiedzialność, zdyscyplinowanie, odporność na stres

Strażnik więzienny sprawuje ciągły nadzór nad osobami osadzonymi w jednostkach penitencjarnych. Funkcjonariusz ma prawo do natychmiastowego reagowania w przypadkach przejawów agresji i przemocy ze strony osób pozbawionych wolności. Funkcjonariusz ma także zapewniać bezpieczeństwo osobom osadzonym w więzieniu, a także wszystkim osobom przebywającym na jego terenie. W obszarze uprawnień strażnika leży również możliwość sprawdzania celi i rzeczy osobistych osadzonych na terenie zakładu w poszukiwaniu niebezpiecznych narzędzi lub innych zabronionych przedmiotów.

Wychowawca w swojej pracy poza murami więzienia prowadzi oddziaływania penitencjarne w powierzonej grupie wychowawczej uwzględniając przy tym wymagające korekcji deficyty, które stanowiły przyczynę popełnionych przestępstw. Prowadzi lub współuczestniczy w prowadzeniu programów resocjalizacyjnych, podejmuje działania zmierzające do utrzymania porządku i dyscypliny osadzonych, egzekwuje realizację przez skazanych nałożonych na nich obowiązków czy też zapobiega negatywnym przejawom podkultury przestępczej.

Gratulując nowoprzyjętym funkcjonariuszom życzymy wytrwałości i sukcesów na polu zawodowym.

 

opracowanie: por. Edyta Radczuk,

zdjęcia: archiwum jednostek penitencjarnych okregu lubelskiego.

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej