W Zakładzie Karnym w Chełmie powstaną nowe miejsca pracy odpłatnej dla skazanych. W środę 2 października br. Minister Sprawiedliwości, Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro, a także Wiceminister Sprawiedliwości dr Marcin Romanowski zapowiedzieli realizację inwestycji.

Nowa inwestycja

Hala, to inwestycja, która będzie obejmować budowę i rozbudowę dotychczas istniejącej hali magazynowej wraz z pomieszczeniami socjalno-biurowymi. Docelowo ma mieć powierzchnie 1475 m2, Według planów iwestycja zostanie zakończona do 30 listopada 2020 roku. Koszt około 6 mln złotych wydatkowany zostanie z Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy. Finalnie, dzięki rządowemu programowi „Praca dla więźniów” 55 skazanych znajdzie odpłatne zatrudnienie przy produkcji opakowań drewnianych, w tym skrzynek.

Wiceminister Marcin Romanowski zaznaczył, że w  ciągu trzech ostatnich lat na modernizację Służby Więziennej przeznaczony został ponad miliard złotych. Z tej puli ponad  67 mln zł trafiło na realizację zadań i zakupów inwestycyjnych w Okręgowym Inspektoracie Służby Więziennej w Lublinie, któremu podlegają m.in. zakłady karne w Białej Podlaskiej, Chełmie, Hrubieszowie, Włodawie i w Zamościu. 

Nasze zatrudnienie

Zatrudnienie skazanych jest niewątpliwie jednym z najważnieszych oddziaływań resocjalizacyjnych. Dzięki efektywnemu wdrożeniu programu „Praca dla więźniów” zatrudnienie w naszym okręgu osiąga niespotkane dotąd wskaźniki. Zgodnie ze stanem na dzień 1 października br. liczba ogółem zatrudnionych wynosi 2065 skazanych, co daje powszechność zatrudnienia 56,87%, zaś w populacji kwalifikujących się do pracy osiąga niemalże 80%. Nasi kontrahenci w zdecydowanej mierze zatrudniający odpłatnie z powodzeniem korzystają z przysługującego im ryczałtu z tytułu zwiększonych kosztów zatrudnienia, zaś sami osadzeni dzięki uzyskiwanemu wynagrodzeniu mogą spłacać ciążące na nich zobowiązania, np. alimentacyjne. Każdego dnia mury naszych jednostek opuszcza prawie 700 skazanych, z czego ponad 566 wykonuje pracę na rzecz przedsiębiorców odpłatnych.

Zakład Karnym w Chełmie

Zakład Karny w Chełmie to Zakład karny typu zamkniętego przeznaczony dla skazanych mężczyzn recydywistów penitencjarnych z oddziałami aresztu śledczego, oddziałem typu półotwartego dla mężczyzn i oddziału terapeutycznego dla recydywistów z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi lub upośledzonych umysłowo z ustalona pojemnością określoną na 706 miejsc.

Na dzień 1 października br. liczba ogółem zatrudnionych wynosiła 306 osób, z czego na rzecz jednostki penitencjarnej, przy pracach porządkowych i pomocniczych pracowało 223 osadzonych, zaś na rzecz kontrahentów pozawięziennych prace świadczyło 83 skazanych, w tym 62 odpłatnie. Powszechność zatrudnienia to 49,12%.

 

opracowanie: por. Edyta Radczuk,

zdjecia: kpt. Łukasz Bielak, 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej