Kluczyki do Renault Master trafiły do strażaków

Areszt Śledczy w Lublinie w ramach wspólnej akcji Ministerstwa Sprawiedliwości i Służby Więziennej pod hasłem #resortsprawiedliwościpomaga przekazał na potrzeby jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Gałęzowie samochód operacyjno-konwojowy Renault Master.

Nieodpłatne przekazanie pojazdu było możliwe w ramach aktualnego porządku prawnego dzięki złożeniu odpowiedniego wniosku do Aresztu Śledczego w Lublinie w oparciu o Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 października w sprawie szczegółowego gospodarowaniu składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa.

Pojazd służyć będzie celom statutowym strażaków, ratowaniu mienia, życia i zdrowia drugiego człowieka. Samochód z 2011 jest w pełni sprawny technicznie i służył naszej formacji w ramach wykonywania zadań służbowych do celów operacyjno- konwojowych.

Oficjalne wręczenie kluczyków do pojazdu miało miejsce  przed budynkiem OSP w Gałęzowie dnia 21 kwietnia br. o godz. 17.00. W wydarzeniu uczestniczyli  m.in.: Poseł RP Jan Kanthak, Wicewojewoda Lubelski Bolesław Gzik, Wicestarosta Lubelski Andrzej Chrząstowski,  płk Dariusz Bernat Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Lublinie, Marta Krzyżak Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Lublinie. 

Walka z pandemią

Epidemia zmieniła życie nas wszystkich. W tych trudnych chwilach osoby potrzebujące pomocy mogły i mogą liczyć na wsparcie Ministerstwa Sprawiedliwości i Służby Więziennej. W ramach akcji #ResortSprawiedliwościPomaga przekazaliśmy już miliony maseczek oraz tysiące przyłbic czy litrów płynu dezynfekującego. Funkcjonariusze Lubelskiej Służby Więziennej organizują także dobrowolne zbiórki środków pieniężnych na artykuły potrzebne do ochrony przed pandemią. Nasza pomoc trafia do służby zdrowia, osób starszych, schorowanych, cierpiących. Nie zapominamy także o zwierzętach wspierając lokalne schroniska w karmę czy koce. Takie działania budują poczucie wspólnoty i solidarności społecznej, dlatego nigdy nie pozostajemy obojętni na los drugiego człowieka.

 

opracowanie: kpt. Edyta Radczuk,

zdjęcia: kpt. Rafał Paczos, kpt. Edyta Radczuk  

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej