26 maja br. na Placu Litewskim w Lublinie w ramach projektu „Krwioobieg Terytorialsa” zorganizowane było miasteczko promocyjno- informacyjne, w które włączyła się lubelska Służba Więzienna.

Cel projektu

Akcja jest długofalowym projektem Wojsk Obrony Terytorialnej, którego głównym celem jest ratowania życia i zdrowia mieszkańców. W ramach praktycznej realizacji planowane jest zwiększenie honorowych dawców krwi, kształtując przy tym prospołeczne postawy zgodnie z misją Wojsk obrony Terytorialnej - „obrona i wspieranie lokalnych społeczności”.

Lubelska odsłona

Na Placu Litewskim, powstało „białe miasteczko” ze specjalistycznym sprzętem medycznym, z którego mogli korzystać mieszkańcy Lublina. Chętni mogli wykonać różne badania, a także honorowo oddać krew. W ramach więzi wojska i innych instytucji ze społecznością Lublina i okolic, lubelska Służba Więzienna wsparła przedmiotowe wydarzenie.

Funkcjonariusze Grupy Interwencyjnej Służby Więziennej przy OISW w Lublinie prezentowali środki ochrony osobistej oraz samochody służbowe będące na wyposażeniu Aresztu Śledczego w Lublinie. Wszystko to cieszyło się dużym zainteresowaniem zwiedzających stoiska.

 

opracowanie i zdjęcia: por. Edyta Radczuk.

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej