W Centralnym Zarządzie Służby Więziennej w Warszawie, odbyła się uroczystość powołania Dyrektora Zakładu Karnego w Opolu Lubelskim.

Z dniem 12 kwietnia 2019 roku, Dyrektor Generalny Służby Więziennej powołał na stanowisko Dyrektora Zakładu Karnego w Opolu Lubelskim mjr. Cypriana Basa.

Wręczenia aktu powołania na nowe stanowisko dokonał gen. Jacek Kitliński – Dyrektor Generalny Służby Więziennej w obecności ppłk. Krzysztofa Stefanowskiego – Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Lublinie.

Mjr Cyprian Bas służbę rozpoczął z dniem 1 marca 2004 r. Legitymuje się wykształceniem wyższym magisterskim z zakresu pedagogiki. Ukończył ponadto studia podyplomowe z zakresu administracji. Szkołę oficerską SW ukończył w 2006 r. W Biurze Penitencjarnym Centralnego Zarządu Służby Więziennej służbę pełnił od 1 grudnia 2007 r.

 

 

Tekst: por. Edyta Radczuk
Foto: kpt.  Michał Grodner

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej