W Okręgowym Inspektoracie Służby Więziennej w Lublinie odbyła się uroczystość powołania zastępcy dyrektora Aresztu Śledczego w Lublinie.

Akt powołania na stanowisko zastępcy dyrektora Aresztu Śledczego w Lublinie wręczył mjr. Jackowi Zwierzchowskiemu – specjaliście Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Lublinie, Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Lublinie płk Włodzimierz Jacek Głuch.

Mjr Jacek Zwierzchowski służbę rozpoczął 1 kwietnia 1999 r. w dziale penitencjarnym w Areszcie Śledczym w Lublinie. Od 1 kwietnia 2010 r. realizował zadania w Okręgowym Inspektoracie Służby Więziennej w Lublinie na stanowisku specjalisty zajmujacego się sprawami penitencjarnymi, od 2012 roku pełnił też funkcję rzecznika prasowego oraz pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych.

Tekst i zdjęcia: por. Edyta Radczuk

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej