W Okręgowym Inspektoracie Służby Więziennej w Lublinie odbyła się uroczystość powołania zastępców dyrektorów w dwóch jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej w okręgu lubelskim.

Akty powołania wręczył Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Lublinie płk Włodzimierz Jacek Głuch: na stanowisko zastępcy dyrektora Zakładu Karnego w Chełmie mjr. Markowi Abramowiczowi – specjaliście Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Lublinie oraz na stanowisko zastępcy dyrektora Zakładu Karnego we Włodawie – mjr. Arturowi Ambrozikowi – kierownikowi działu ewidencji w Zakładzie Karnym we Włodawie.

Mjr Marek Abramowicz służbę rozpoczął 4 kwietnia 1991 r. w dziale ochrony Aresztu Śledczego w Lublinie na stanowisku strażnika. Następnie związany ze służbą kwatermistrzowską. 1 maja 1999 r. objął stanowisko kierownika działu kwatermistrzowskiego. Od 1 sierpnia 2012 r. realizował zadania w Okręgowym Inspektoracie Służby Więziennej w Lublinie na stanowisku specjalisty.

Mjr Artur Ambrozik służbę pełni od 1 maja 1997 r. Od początku związany z Zakładem Karnym we Włodawie. Dotychczas zajmował stanowiska strażnika działu ochrony, referenta i młodszego inspektora działu ewidencji. 1 maja 2004 r. objął stanowisko kierownika działu ewidencji. W okresie od 1 września 2016 r. do 28 lutego 2017 r. delegowany do pełnienia służby w Okręgowym Inspektoracie Służby Więziennej w Lublinie na stanowisku specjalisty.

opracował: mjr Jacek Zwierzchowski

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej