W Okręgowym Inspektoracie Służby Więziennej w Lublinie z dniem 1 kwietnia 2020 r. powołano zastępców dyrektorów w trzech jednostkach penitencjarnych okręgu lubelskiego. Akty powołania wręczył Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Lublinie płk Dariusz Bernat.

Mjr Anna Ausz, specjalista Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Lublinie została powołana na stanowisko zastępcy dyrektora Zakładu Karnego w Opolu Lubelskim. Pani Major jest w szeregach Służby Więziennej od 19 grudnia 1996 r. Doświadczenie zawodowe zdobyła pełniąc służbę na stanowiskach m.in. kierownika działu penitencjarnego w Zakładzie Karnym w Opolu Lubelskim i specjalisty w Okręgowym Inspektoracie Służby Więziennej. Szkołę Oficerską ukończyła w 2003 r. Posiada wykształcenie wyższe magisterskie z zakresu pedagogiki resocjalizacyjnej oraz studnia podyplomowe z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi.

 

Mjr Rober Piwko, specjalista Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Lublinie został powołany na stanowisko zastępcy dyrektora  Aresztu Śledczego w Lublinie. Służbę pełni od  1 lutego 1997 r. Dotychczas zajmował stanowiska w dziale ochrony począwszy od strażnika do kierownika działu, od 2 maja 2017 r. objął stanowisko specjalisty w Okręgowym Inspektoracie Służby Więziennej w Lublinie. Ukończył studnia magisterskie z zakresu pedagogiki oraz studia podyplomowe z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi.

 

Mjr Mariusz Sokół  kierownik działu kwatermistrzowskiego Zakładu Karnego we Włodawie został powołany na stanowisko zastępcy dyrektora Zakładu Karnego we Włodawie. Pan Major został  przyjęty do służby z dniem 1 maja 2005 r. Od początku związany z działem kwatermistrzowskim, zajmował m.in.  stanowiska  kierownika działu kwatermistrzowskiego w Areszcie Śledczym w Krasnymstawie i Zakładzie Karnym w Zamościu.  Doświadczenie zawodowe zdobywał też w Okręgowym Inspektoracie Służby Więziennej w Lublinie. Legitymuje się wykształceniem wyższym z zakresu budownictwa. Szkołę oficerską ukończył w 2008 r.

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej