W Okręgowym Inspektoracie Służby Więziennej w Lublinie odbyła się uroczystość powołania zastępcy dyrektora Zakładu Karnego w  Opolu Lubelskim

Akt powołania na stanowisko zastępcy dyrektora Zakładu Karnego w Opolu Lubelskim wręczył mjr Grzegorzowi Muzyczukowi – specjaliście Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Lublinie, Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Lublinie płk Włodzimierz Jacek Głuch.

Mjr Grzegorz Muzyczuk został przyjęty do służby w 1999 roku. Podczas dotychczasowych lat służby zajmował stanowiska: w dziale ewidencji , zatrudnienia oraz ochrony i dowodzenia. Z dniem 1 września 2007 roku został mianowany na stanowisko zastępcy kierownika działu ochrony.
Od dnia 1 lutego 2013 roku realizował zadania specjalisty w Okręgowym Inspektoracie Służby Więziennej w Lublinie.

Tekst i zdjęcia: por. Edyta Radczuk

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej