W Okręgowym Inspektoracie Służby Więziennej w Lublinie odbyła się uroczystość powołania zastępcy dyrektora Zakładu Karnego w Opolu Lubelskim.

Akt powołania z dniem 6 listopada br. na stanowisko zastępcy dyrektora Zakładu Karnego w Opolu Lubelskim wręczył kpt. Arturowi Łyszczykowi–Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Lublinie ppłk Krzysztof Stefanowski.

Kpt. Artur Łyszczyk został przyjęty do służby 9 października 1990 r. w Areszcie Śledczym w Lublinie. Nabył doświadczenie na każdym stanowisku w dziale ochrony, począwszy od strażnika do kierownika działu. 1 marca 2014 r. objął stanowisko specjalisty w Okręgowym Inspektoracie Służby Więziennej w Lublinie. Następnie z dniem 2 maja 2017 r. został powołany na stanowisko zastępcy dyrektora Zakładu Karnego we Włodawie. Szkołę Oficerską Służby Więziennej ukończył w 2011 r. Z form szkolenia specjalistycznego zrealizował m.in.: kurs oddziałowych działu ochrony, kurs dowódców zmian działu ochrony, szkolenie specjalistyczne kierowników działu ochrony. Legitymuje się wykształceniem wyższym magisterskim z zakresu pedagogiki resocjalizacyjnej.

 

Opracowanie; por. Edyta Radczuk,

Zdjęcia: st. chor. Tomasz Balaryn.

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej