W hołdzie „Żołnierzom Wyklętym” – bohaterom antykomunistycznego podziemia, którzy w obronie niepodległego bytu Państwa Polskiego, walcząc o prawo do samostanowienia i urzeczywistnienie dążeń demokratycznych społeczeństwa polskiego, z bronią w ręku, jak i w inny sposób, przeciwstawili się sowieckiej agresji i narzuconemu siłą reżimowi komunistycznemu… Początek preambuły Ustawy o ustanowieniu Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”

1 marca obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. To święto tych, którzy po 1944 roku nie zgodzili się, by Polską rządziła komunistyczna władza z nadania Moskwy. Nie złożyli broni. Za tę postawę wielu zapłaciło najwyższą cenę.

3 lutego 2011 roku

Sejm uchwalił ustawę o ustanowieniu dnia 1 marca Narodowym Dniem Pamięci "Żołnierzy Wyklętych" Jest to święto, honorujące i upamiętniające żołnierzy polskiego podziemia antykomunistycznego i antysowieckiego działającego w latach 1944 – 1963 w obrębie przedwojennych granic RP. Data 1 marca nie jest przypadkowa. Tego dnia w 1951 w mokotowskim więzieniu komuniści strzałem w tył głowy zamordowali przywódców IV Zarządu Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość – Łukasza Cieplińskiego i jego towarzyszy walki. Tworzyli oni ostatnie kierownictwo ostatniej ogólnopolskiej konspiracji kontynuującej od 1945 roku dzieło Armii Krajowej.

Dbamy o pamięć o historii

Jak co roku nasza formacja aktywnie włącza się w uczczenie Narodowego Dnia Pamięci "Żołnierzy Wyklętych". Sami Funkcjonariusze biorą udział w biegu pamięci Żołnierzy Wyklętych „Wilczym Tropem”, kierownictwa jednostek wraz pocztami sztandarowymi uczestniczą w uroczystościach organizowanych przez samorządy miast. W celu podniesienia świadomości wśród osadzonych jednostki podejmują różnego rodzaju inicjatywy o charakterze edukacyjnym. Należą do nich: audycje w radiowęźle jednostki, wystawy udostępnione przez Instytutu Pamięci Narodowej, w gazecie wewnatrzzakładowej Aresztu Śledczego w Lublinie „Piąty Południk” znajdzie się obszerny artykuł przybliżający tematykę „Żołnierzy Wyklętych”. W dwóch naszych jednostkach (Zakładzie Karny w Opolu Lubelskim oraz Areszcie Śledczym w Lublinie) odbywają się spotkania z Panem Karolem Wołkiem, który jest m.in. założycielem i opiekunem Lubelskiego Szlaku Żołnierzy Wyklętych oraz prezesem Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych. Podczas spotkania przedstawiony zostanie zarys historyczny funkcjonowania i losów żołnierzy walczących o Polską niepodległość, w trakcie oraz już po zakończeniu II wojny światowej;

Do ważniejszych i zarazem ciekawszych inicjatyw można zaliczyć także dwukrotne przejście wraz z przewodnikiem Lubelskiego Szlaku Pamięci "Żołnierzy Wyklętych", który jest jedyną tego typu inicjatywą w Polsce. Innym wydarzeniem godnym odnotowania był wyjazd osadzonych na groby partyzanckie rozlokowane w lasach janowskich lub ich okolicach, gdzie osadzeni nie tylko oddali cześć poległym, ale także aktywnie włączyli się w porządkowanie miejsc pamięci.

Bieg pamięci – Tropem Wilczym

Głównym celem biegu jest oddanie hołdu żołnierzom antykomunistycznego podziemia z lat 1945-1963, a także propagowanie wiedzy o powojennej historii Polski wśród wszystkich Polaków, niezależnie od wieku. W 2013 grupa pasjonatów i działaczy społecznych postanowiła zorganizować „Tropem Wilczym Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych” w lesie koło Zalewu Zegrzyńskiego. Pierwsza edycja biegu miała charakter surwiwalowy a wzięło w niej udział 50 uczestników. Od 2015 bieg ma charakter ogólnopolski i na stałe wpisuje się w kalendarz wydarzeń biegowych. W 2017 roku w biegu wzięło udział ok. 60 000 uczestników z 281 miast, a w 2018 70 000 biegaczy. 3 marca w VII edycji w całej Polsce w pamiątkowym biegu wystartuje ponad 75 000 osób z 360 miast.

 

Opracowanie: por. Edyta Radczuk,

Źródła historyczne: IPN, tropemwilczym.pl, pamięc.pl

Zdjęcie: archiwum jednostek, pamięc.pl

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej