w lipcu br. zatrudnienie odpłatne u kontrahentów pozawięziennych znalazło 540 skazanych!

Zatrudnienie osadzonych jest niewątpliwie jednym z najistotniejszych w procesie resocjalizacji. Możliwość podjęcia pracy daje szansę przyuczenia do zawodu przyczyniając się do późniejszej aktywizacji zawodowej na wolnościowym rynku pracy, pozyskania środków finansowych czy wreszcie poczucia bycia pożytecznym. Skazani to sumienni, wydajni pracownicy zaangażowani w powierzone im obowiązki. Zatrudniani są zarówno na terenach jednostek penitencjarnych przy pracach związanych z bieżącą obsługą jednostek penitencjarnych na takich stanowiskach jak: ślusarz, malarz, kucharz czy bibliotekarz, ale także poza murami więzienia u przedsiębiorców prywatnych czy w sektorze państwowym. Okręg lubelski jest niewątpliwie jednym z liderów zatrudnienia wśród wszystkich okręgów w Polsce. W miesiącu lipcu br. nasze zatrudnienie wśród skazanych sięgało niemalże 2100 osób, z czego ponad 850 zatrudnionych było odpłatnie (zatrudnienie wewnątrz i na zewnątrz jednostek penietncjarnych). Przybliżając dane statystyczne imponujące jest, iż jeszcze w roku 2016 średnia liczba zatrudnionych odpłatnie u kontrahentów zewnętrznych oscylowała wokół 320 osób, kiedy w roku 2017 to średnio już 430 osób. 303 osoby wykonują też pracę nieodpłatną na cele społeczne, prace charytatywne oraz na rzecz organizacji pożytku publicznego. Osadzeni zatrudnieni są w branżach: budowlanej, spożywczej, ogrodniczej czy przy recyklingu.. Powszechność zatrudnienia w miesiącu lipcu wyniosła 56,52%. Liderami w okręgu lubelskim w powszechności zatrudnienia skazanych pozostają: Areszt Śledczy w Krasnymstawie (65,64%), Areszt Śledczy w Lublinie (61,63%) oraz Zakład Karny w Białej Podlaskiej (60,06%). Z uwagi na sumienność i zdyscyplinowanie samych osadzonych w miejscu pracy systematycznie wzrasta zainteresowanie zatrudnieniem wśród potencjalnych kontrahentów. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społeczności lokalnej dokładamy też wszelkich starań, aby stale zwiększać zatrudnienie zewnętrzne stawiając sobie jako cel nadrzędny bezpieczeństwo. Każdy z potencjalnych kontrahentów zatrudniających odpłatnie osadzonych oprócz możliwości uzyskania 35% ryczałtu z tytułu zwiększonych kosztów zatrudnienia skazanych liczyć może na również na inne korzyści natury formalno-prawnej, które wyróżniają nas od innych podmiotów.

 

Nie bez znaczenia pozostają także zalety zapewnienia pracy osobom pozbawionym wolności z punktu widzenia społeczno-psychologicznego.

Niezbędnik dla kontrahenta zawierający:procedurę zatrudnienia skazanych, przykładowy wniosek o zatrudnienie oraz dane kontaktowe osób odpowiedzialnych za zatrudnienie w poszczególnych jednostkach penitencjarnych okregu lubelskiego znajdują się poniżej:

Niezbędnik dla kontrahenta- zatrudnienie osadzonych

opracowanie: por. Edyta Radczuk

 

 

 

 

 

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej