We wtorek 12 kwietnia 2022 r. w Areszcie Śledczym w Lublinie odbył się briefing prasowy, podczas którego zainaugurowane zostały prace zmierzające do uruchomienia Centrum Studiów KUL dla osadzonych.

W wydarzeniu udział wzięli: Przemysław Czarnek Minister Edukacji i Nauki, Michał Woś Wiceminister Sprawiedliwości, dr Marcin Romanowski Wiceminister Sprawiedliwości, ks. prof. Mirosław Kalinowski Rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, gen. Jacek Kitliński Dyrektor Generalny Służby Więziennej, płk Krzysztof Stefanowski Zastępca Dyrektora Generalnego Służby Więziennej, płk Włodzimierz Głuch Dyrektor Biura Penitencjarnego w Centralnym Zarządzie Służby Więziennej, ppłk Cyprian Bas Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Lublinie, ppłk Anna Ausz Dyrektor Aresztu Śledczego w Lublinie.

Centrum Studiów KUL dla osadzonych

Współpraca KUL-u z Aresztem Śledczym w Lublinie w celu resocjalizowania przez edukację akademicką trwa od 2013 r. Tworzone Centrum to najprawdopodobniej pierwsza w Europie tego typu agenda uniwersytecka. Jej utworzenie ma na celu zapewnienie możliwości systemowej edukacji podczas odbywania kary pozbawienia wolności więźniom nie tylko z Aresztu Śledczego w Lublinie, ale też innym, przebywającym w różnych jednostkach penitencjarnych w Polsce. Zadaniem Centrum jest dostosowanie oferty edukacyjnej, uskutecznienie kształcenia oraz koordynacja naboru na studia.

Założenia rozwoju edukacji wyższej w Areszcie Śledczym w Lublinie

Koncepcja rozwoju oferty nauczania, przedstawiona aktualnie przez Katolicki Uniwersytet Lubelski, przewiduje wprowadzenie edukacji na poziomie studiów II stopnia (magisterskich) przy jednoczesnym kontynuowaniu kolejnych naborów na poziomie studiów I stopnia (licencjackich). Stosowna deklaracja została przesłana przez ks. prof. Mirosława Kalinowskiego – Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w dniu 13 grudnia 2021 roku.

Dla potrzeb realizacji idei rozszerzenia współpracy, niezbędnym staje się dokonanie zmian architektonicznych i organizacyjnych – z kompleksową przebudową kilku pomieszczeń w jednostce.

Obecnie studia realizowane są w postaci programu resocjalizacji i odbywają się w całości na terenie Aresztu Śledczego w Lublinie, w pomieszczeniach kompleksu kulturalno-oświatowego jednego z  pawilonów mieszkalnych. Od 2019 r. realizowane są studia stacjonarne I stopnia na kierunku nauki o rodzinie, specjalność asystent osoby niesamodzielnej. W roku akademickim 2021/22 edukację rozpoczął już trzeci rocznik studentów. Nadmienić należy, że znaczny okres czasu realizacji programu studiów przypadł na okres pandemii, podczas której zajęcia realizowane były w formie zdalnej. Wymagało to uruchomienia stanowisk teleinformatycznych, dedykowanych wyłącznie studentom. Zajęcia odbywają się również w soboty, skazani mają możliwość udziału w proponowanych przez uczelnię dodatkowych zajęciach i kursach.

Studia dla skazanych

Taka forma oddziaływań penitencjarnych ma ogromne znaczenie nie tylko ze względu na wymiar naukowy przedsięwzięcia, ale przede wszystkim stwarza szansę na skuteczne przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Nieprzypadkowo są to studia na Wydziale Teologii KUL, których program daje podstawy do samodzielnego kształtowania światopoglądu oraz skłania do wewnętrznej przemiany.

Opracownie: kpt. Edyta Radczuk, Zespół Prasowy AŚ Lublin,

Zdjęcia: kpt Rafał Paczos. 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej