Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Lublinie ppłk Krzysztof Stefanowski wziął udział w zainaugurowanych 7 października br. uroczystych obchodach 100-lecia od utworzenia województwa lubelskiego i 100-lecia od początku funkcjonowania urzędu wojewódzkiego.

Uroczystość rozpoczęła się od złożenia kwiatów na grobie pierwszego wojewody lubelskiego Stanisława Witalisa Moskalewskiego w Garbowie i przy tablicach upamiętniających byłych wojewodów: Władysława Cholewę i Jerzego de Tramecourta.

Na ścianie gmachu Lubelskiego Urzędu wojewódzkiego odsłonięta została tablica poświęcona Stanisławowi Witalisowi Moskalewskiemu pierwszemu wojewodzie lubelskiemu po odzyskaniu niepodległości.  Uroczystość przebiegała zgodnie z ceremoniałem wojskowym. Był apel pamięci, salwa honorowa i koncert orkiestry wojskowej. Kolejnym punktem było oficjalne nadanie Sali Kolumnowej w urzędzie imienia pierwszego wojewody. Elementem spotkania była także konferencja historyczna i otwarcie wystawy o S. Moskalewskim. Wojewoda Lubelski Przemysław Czarnek wręczył odznaczenia państwowe nadane przez prezydenta RP Andrzeja Dudę oraz dyplomy uznania wojewody lubelskiego i dyplomy uznania z medalem, obecnym i byłym pracownikom Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego i osobom związanym z Urzędem. W wydarzeniu udział wzięli m.in: parlamentarzyści, byli wojewodowie, przedstawiciele administracji samorządowej,  służby mundurowe, duchowieństwo oraz pracownicy urzędu.

Służba na rzecz Rzeczpospolitej Polskiej

Lubelską Służbę Więzienną reprezentował Dyrektor Okręgowy ppłk Krzysztof Stefanowski, który tego dnia z rąk Wojewody Lubelskiego otrzymał dyplom za szczególnie zaangażowaną pracę na rzecz Rzeczypospolitej Polskiej, Lubelszczyzny i wszystkich mieszkańców, świadectwo patriotyzmu i obywatelskiej odpowiedzialności, wymierny wkład w rozwój administracji rządowej w województwie lubelskim oraz kompetentną, życzliwą i efektywną współpracę z wieloma środowiskami i podmiotami na rzecz dobra wspólnego.

Ustawa tymczasowa z dnia 2 sierpnia 1919 roku o organizacji władz administracyjnych II instancji zakładała do czasu wejścia w życie ustawy o ustroju administracyjnym RP utworzenie kilku województw, w tym właśnie lubelskiego. Do zakresu działań wojewody należały sprawy administracji państwowej z wyjątkiem spraw przekazanych administracji wojskowej, sądowej, skarbowej, szkolnej, kolejowej, pocztowo-telegraficznej oraz urzędów ziemskich.

 

materiały żródłowe i zdjęcia: Lubelski Urząd Wojewódzki 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej